Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Suomeksi > Sisävesikalastus

Sisävesikalastus

FeFo hallinnoi kalastusoikeuksia alueella, joka kattaa noin 95 % Finnmarkin läänistä. Alue sisältää noin 60 000 järveä, jotka ovat kaikki pinta-alaltaan yli 2 500 m². Yleisimmät kalalajit ovat rautu (nieriä) ja taimen.

 

Yleisimmät kalalajit ovat rautu (nieriä) ja taimen. Valkolihaisia siikaa, harjusta, ahventa, haukea ja madetta on paljon Finnmarkin itä- ja keskiosissa.
 
Sisävesikalastuksella tarkoitetaan tässä makean veden kalojen pyyntiä sisävesissä lohta, meritaimenta ja merirautua lukuun ottamatta.

 

Kalastuskortti

 Kalastuskortti on kalastettaessa pidettävä aina mukana ja näytettävä kalastuksenvalvojalle.  Kaikilla vakituisesti Finnmarkin läänin ulkopuolella asuvilla tulee olla kalastuskortti. Korttia eivät kuitenkaan tarvitse:

  •  Finnmarkissa opiskelevat
  • Finnmarkissa asevelvollisuuttaan suorittavat
  • Väliaikaisen oleskeluluvan saaneet pakolaiset Finnmarkissa

16–20-vuotiaat matkailijat saavat kalastaa ilmaiseksi, mutta heillä tulee olla kalastuskortti. He voivat rekisteröidä itselleen tällaisen ilmaisen nuorison kalastuskortin osoitteessa www.natureit.no. Kaikkien yli 20-vuotiaiden tulee lunastaa itselleen kalastuskortti. Yli 67-vuotiaat eivät saa enää kalastaa ilmaiseksi kuten aiemmin. ​

 Finnmarkilaisilla on ollut vuodesta 2016 lähtien mahdollisuus hankkia ilmainen, vapaaehtoinen kalastuskortti. FeFo kerää näiden kalastuskorttien avulla hyödyllistä tietoa siitä, kuinka me läänin asukkaat hyödynnämme järviämme ja vesistöjämme. 

Kalastuslupaluokat ja maksut
  Ostta sisävesikalastusluvan:​ ​​​


Finnmarkseiendommen vuosikortti ​740 NOK
Finnmarkseiendommen vuosikortti pehre ​985 NOK

FeFon ilmaiskortti, alle 20-vuotiaat​​

0 NOK
Finnmarkseiendommen 1-7 päivää
90 - 630 NOK
Finnmarkseiendommen 1-7 päivää pehre
135 - 945 NOK

Perhekortilla voivat kalastaa puolisot tai avopuolisot sekä alle 20-vuotiaat lapset.

Pyyntivälineitä koskevat säännöt

Muualla kuin Finnmarkissa asuvat voivat kalastaa vain vavalla ja käsisiimalla. Alueilla, jotka on määritelty kunnallisessa asetuksessa rajoitetun verkkokalastuksen alueiksi, Finnmarkin ulkopuolella kirjoilla olevat voivat kalastaa vain yhdellä vavalla tai käsisiimalla kerrallaan. Kalastuksen tulee olla aktiivista, ja kalastajalla tulee olla pyyntivälineet kaiken aikaa valvonnassaan. 

Finnmarkilaiset voivat kalastaa lisäksi verkolla ja muilla kudotuilla pyydyksillä.  Asetuksesta Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark ilmenevät pyyntivälineitä koskevat säännöt. 

  • Elävän kalan käyttäminen syöttinä ei ole sallittua. Samasta vesistöstä pyydetyn kuolleen kalan käyttäminen syöttinä on sallittua. ​
  • Sisävesikalastus vapakalastusvälineen ja käsisiiman avulla on sallittua koko vuoden ajan. 
  • Kalastaminen harjuslaudan avulla on sallittua vain järvissä. 
 
Kalastettaessa sisävesikaloja vesistöissä, joissa esiintyy lohensukuisia vaelluskaloja, ovat samat välineitä, kalastusaikoja ja rauhoitusvyöhykkeitä koskevat säännöt voimassa niin sisävesikalojen kuin lohensukuisten vaelluskalojenkin osalta. Moottorittomilla veneillä, kanooteilla, kajakeilla ja vastaavilla saa liikkua vapaasti.
Muista kalastusvälineiden puhdistus ja desinfiointi!
 
Kalastuslupien aktivointi ja saalisraportit
Finnmarkseiendommen on jaettu kalastusalueisiin, jotka vastaavat Finnmarkin kuntia.
Ennen kalastusta lupa tulee aktivoida kuntakohtaisesti siihen kuntaan, jonka alueella aikoo kalastaa. Kuntakohtaisesta aktivoinnista huolimatta lupa on voimassa koko Finnmarkseiendommenin alueella. Jos on kalastanut muussa kunnassa kuin aktivointikunnassa, luvan voi aktivoida oikeaan kuntaan lopullisen saalisraportin yhteydessä.
 
Vuosittaista kalastuslupaa ei voi aktivoida ostettaessa, vaan se on aktivoitava ennen kalastuksen alkua. Lupa aktivoidaan osoitteessa www.natureit.no kalastuskortin numeron ja ostokuitin oikeassa yläkulmassa sijaitsevan salasanan avulla. Kalastuskortin voi myös aktivoida tekstiviestillä. Lähetä viesti FeFofiske ja kunnan nimi numeroon 1963. Esimerkiksi "FeFofiske SVA51" numeroon 1963. Silloin kalastuskortti aktivoituu samana päivänä SVA51.

 
Kalastusvälineiden desinfiointimääräykset
Kalastusvälineet, veneet ja muut tartuntatauteja mahdollisesti levittävät esineet on kuivattava tai desinfioitava ennen niiden siirtämistä vesistöstä toiseen tai saman vesistön toiseen osaan. Lisätietoja, katso: Norjan elintarvikelain säädökset §45​ ja kartan vesialue sekä Gyrodactylus Salaris.
 
Kalastusmaksu
Valtion kalastusmaksua ei tarvitse maksaa, jos kalastaa sisävesissä, joissa ei esiinny anadromisia lajeja eli kaloja, jotka vaeltavat merestä makeaan veteen kutemaan.
Norjan valtion kalastusmaksu koskee anadromisten kalojen (lohen, taimenen ja nieriän) kalastusta sisävesissä tai kiinteillä pyydyksillä meressä. - Maksa valtion kalastusmaksu osoitteessa inatur.no
 
Vuokratut järvet ja joet Finnmarkissa
FeFo on vuokrannut vesistöä Finnmarkin seuroille ja yhdistyksille. Kukin vuokraaja on saanut yksinoikeuden kalastaa joessa verkoilla ja harjuslaudoilla.  
 
Tästä huolimatta näissä joissa voi kalastaa vavalla ja käsisiimalla. Poikkeuksena ovat seuraavat kolme jokea, joita koskevat erityissäännöt ja joihin tarvitaan erityisluvat:
 
  - Cabardasjohka Koutokeinossa; vuokraaja Kau​tokeino JFF​,  
 
 
 Muita sisävesikalastusta koskevia julkisia määräyksiä: ks. valikko oikealla.
 
FeFon erämaaosaston yhteyshenkilö


​​​
Marit Eggen
Erämaa-asiat
Kalastus 
Palvelupuhelin: +47 09975
GSM /Matkapuh: +47 480 60 113
  
Sähköposti: meg@fefo.no
 
Käyntiosoite: 
 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no