Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Suomeksi > Sisävesikalastus

Sisävesikalastus

FeFo hallinnoi kalastusoikeutta alueella, joka kattaa noin 95 % Finnmarkin pinta-alasta. Se vastaa noin 60 000 sisävesialuetta, jotka ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 2 500 m² ja joilla esiintyy nieriää ja taimenta.

 

 FeFo hallinnoi kalastusoikeutta alueella, joka kattaa noin 95 % Finnmarkin pinta-alasta. Se vastaa noin 60 000 sisävesialuetta, jotka ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 2 500 m² ja joilla esiintyy nieriää ja taimenta. Valkolihaiset kalat kuten siika, harjus, hauki ja made ovat tavallisia Finnmarkin itä- ja keskiosissa.

 Sisävesikalastuksella tarkoitetaan tässä makean veden kalojen, paitsi lohen, meritaimenen ja merinieriän kalastusta sisävesillä.

 

 Kalastuskortti

 

Kalastajalla tulee olla aina mukanaan kalastuskortti, joka tulee esittää pyydettäessä. Kaikilla Finnmarkin ulkopuolella asuvilla tulee olla kalastuskortti, lukuun ottamatta:

  • Finnmarkissa opiskelevia
  • Finnmarkissa asepalvelusta suorittavia
  • tilapäisesti Finnmarkissa oleskelevia pakolaisia.

16–20 vuotiaat matkailijat saavat kalastaa maksutta, mutta heillä tulee olla kalastuskortti. 16–20-vuotiaiden nuorten maksuttomat kalastuskortit voidaan rekisteröidä sivulla www.natureit.no. Kaikkien yli 20-vuotiaiden on ostettava kalastuskortti. Sääntö, jonka mukaan yli 67-vuotiaat henkilöt saavat kalastaa maksutta, ei ole enää voimassa.

Vuonna 2016 otettiin käyttöön Finnmarkissa vakituisesti asuvien henkilöiden maksuton ja vapaaehtoinen kalastuskortti. Kalastuskorttien avulla FeFo kerää hyödyllisiä tietoja vesistöjemme käytöstä.

 Osta/rekisteröi kalastuskortti Finnmarkseiendommenille:re kisteröi kalastuskortti Finnmarkseiendommenille:


 

Osta/rekisteröi kalastuskortti Finnmarkseiendommenille:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikefossenin kalastusalue, johon kuuluvat Kautokeinoelva, Másijohka ja Láhpojohka on erotettu omaksi kalastusalueekseen, jolla kalastamiseen tarvitaan aluekohtainen kalastuskortti. Tämä kortti ei ole voimassa muilla Finnmarkseiendommenin alueilla. Finnmarkseiendommenia koskeva kalastuskortti ei ole voimassa Pikefossenin kalastusalueella. 

Osta/rekisteröi kalastuskortti Pikefossenin-kalastusalueelle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhekortti koskee aviopareja tai avopareja ja alle 20-vuotiaita lapsia.

 

Pasvikelva on erotettu omaksi alueekseen vesistössä esiintyvän suurtaimenen vuoksi. Koska vesistö on rajavesistö, vain Norjassa asuvat voivat kalastaa sen alueella.

 

Välineitä koskevat säännöt

Finnmarkin ulkopuolella asuvat voivat kalastaa vain vapakalastusvälineen tai käsisiiman avulla. Useimmissa järvissä saa kalastaa myös harjuslaudan avulla. 

Finnmarkissa asuvat voivat tämän lisäksi kalastaa verkoilla ja muilla kudotuilla kalastusvälineillä. Asetus sisävesikalojenverkkokalastuksesta ym., Finnmark (Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark) sisältää välineitä koskevat säännöt.

 Kalastuskortin aktivointi ja saalista raportointi

 

Finnmarkseiendommen on jaettu uusiin kalastusalueisiin 1.1.2017 alkaen. Kartta kalastusalueista löytyy osoitteesta www.natureit.no.

Kalastuskortti tulee aktivoida koskemaan sitä aluetta, jolla kalastus suoritetaan. Vaikka kortti olisi aktivoitu koskemaan tiettyä aluetta, se on voimassa koko Finnmarkin alueella. Mikäli olet kalastanut muulla alueella kuin sillä, jota varten olet aktivoinut kalastuskortin, voit muuttaa kalastuskortin kohdealueen toimittaessasi saalisraportin.

 Kausikorttia ei voida aktivoida oston yhteydessä, vaan sinun tulee aktivoida se itse ennen kuin aloitat kalastuksen. Voit aktivoida kalastuskortin kirjautumalla sivustolle www.natureit.no kuitin oikeasta yläreunasta löytyvän kortin numeron ja salasanan avulla. Saalisraportti annetaan samalla verkkosivustolla. 

 

Nyt voit aktivoida kalastuspäivät myös tekstiviestin avulla. Lähetä viesti <fefofiske> välilyönti <kalastusalue> numeroon 1963. Esim. ”fefofiske SVA51" numeroon 1963. Kalastuskortti aktivoidaan samana päivänä kuin tekstiviesti lähetetään.

 Vaatimus kalastusvälineiden desinfioinnista

 

Kalastusvälineiden, veneiden ja muiden tartuntaa levittävien esineiden tulee olla puhdistettuja tai desinfioituja ennen niiden siirtämistä vesistöstä toiseen tai saman vesistön osasta toiseen. 

Lisätietoja: Elintarvikelaki asetuksineen ja Kartta vesistöistä, joissa on rekisteröity Gyrodactylus Salaris -loisia.

 Kalastusmaksu

 

  • Kalastaaksesi sisävesissä, joissa ei esiinny lohensukuisia vaelluskaloja (lohi, merinieriä ja meritaimen) sinun ei tarvitse maksaa Norjan valtion perimää kalastusmaksua.
  • Norjan valtion perimä kalastusmaksu koskee vain lohensukuisten vaelluskalojen kalastusta vesistöissä tai kiinteillä kalastusvälineillä meressä. Maksa Norjan valtion perimä kalastusmaksu sivulla fiskeravgift.miljødirektoratet.no

Finnmarkin vuokratut vesistöt
FeFo on vuokrannut 33 järveä/vesistöä Finnmarkissa toimiville seuroille ja yhdistyksille. Vuoraajalla on yksinoikeus verkkokalastukseen vesistössä.

Kalastus vapakalastusvälineellä ja käsisiimalla on sallittua mainittujen ehtojen mukaisesti, lukuun ottamatta yhtä vesistöä, jota koskevat omat säännöt ja kalastuskortit. 

 Čabardašjohka Koutokeinossa on vuokrattu Kautokeino Jeger- og fiskerforening -yhdistykselle.

 

 Muut sisävesikalastusta koskevat säännöt ovat viranomaisten antamia. Katso valikon oikeata puolta.


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no