Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom > Landbruk

Landbruk

FeFo bidrar til faste rammevilkår og tilrettelegger for langsiktige festekontrakter for tilleggsjord.
FeFo bidrar til at oppdyrkede og bortfestede landbruksarealer holdes i hevd.

 

FeFo samarbeider med kommunale landbruksmyndigheter om forvaltningen av landbruksarealer på FeFo-grunn. Dette gjelder både i forhold til kommunale planprosesser, forvaltning av festekontrakter og ved salg/skifte av gårdsbruk.

.

Finnmarksloven fastslår at det til jordbrukseiendom ligger rett til beite for så stor buskap som kan vinterføs på eiendommen. Aktive bønder har også rett i medhold av Finnmarksloven til å ta ut gjerdestaur og hesjestolper.

I tillegg til disse rettighetene har FeFo inngått en rekke festekontrakter om tilleggsjord og andre landbruksrelaterte formål.

Landbruksnæringens bruk av arealer styres i stor grad av kommunens arealplan og en rekke lover, slik som jordlov, grannegjerdelova, konsesjonslov osv. Kommunen er av den grunn en viktig samarbeidsaktør både for landbruksnæringen og FeFo. 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no