Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom > Ledige hyttetomter
Foto: Lena Kristiansen

Ledige hyttetomter

Når nye hyttefelt er ferdig regulert, annonseres de ledig. Tildelingen skjer ved loddtrekning blant søkere.
Eventuelle gjenværende ledige tomter etter trekningen legges ut på finn.no.

 

FeFo fester bort flest hyttetomter i Sør-Varanger kommune.

Nye hyttefelt
Det er kommunen som i kommuneplanens arealdel bestemmer hvor det kan bygges hytter både på FeFo-grunn og privat grunn. 
 
 
Ledige hyttetomter på Finnmarkseiendommen

 

Tildeling av tomter i hyttefelt
 
Den som får tilbud om tomt må betale for grunnlagsinvesteringene, for eksempel opparbeiding av parkeringsplasser og veger, som FeFo utfører i hyttefeltet. Kostnadene fordeles likt på alle tomtene i fhytteeltet.
Tildeling første gang skjer ved loddtrekning og eventuelle gjenværende ledige tomter legges ut på www.finn.no. For tildeling av disse tomtene gjelder først til mølla prinsippet.
 

Fylkesplanen for nye tomter

Fylkesplanen legger føringer for hvordan hyttebyggingen i fylket skal skje, bla. sies det at hytter skal planlegges i hyttefelt og så nær infrastruktur som mulig. 

Hyttefelt detaljplanlegges ved at det lages en reguleringsplan. Planen bestemmer hvor mange hytter det skal være i feltet, hvor de skal ligge i terrenget, takhøyde, farge, om det tillates innlagt strøm og vann og eventuell vegadkomst. ​​​​

Nyttig informasjon

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no