Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom > Overføring festerett

Overføring festerett

 

Spørsmål og svar
Jeg skal selge hytte/hus. Hva gjør jeg?

Skjøte  må utfylles og underskrives av selger/utsteder. Skjøte må sendes til FeFo. Husk at selgers/ utsteders underskrift må bekreftes av to vitner.

Hva med ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet”? 

Fyll ut Skjemaet (SLF-360) etter beste evne. Få eventuelt hjelp av kommunen. Egenerklæringen skal underskrives av søker, attesteres av kommunen og sendes til FeFo sammen med skjøte.

Hvor lang saksbehandlingstid er det ?  

Normalt 14 dager, forutsatt at alle dokumenter medfølger, og at disse er korrekt utfylt.

Er festeavgiften betalt?  Spør selger eller ring FeFo servicetlf.  09975.

Jeg skal overta en næringshytte. Hva gjør jeg? 

Næringshytter har særvilkår i festekontrakten som krever ”behov” for næringshytte. Dersom du har slikt behov, må dokumentasjon med skjøtet sendes til FeFo. 

Kan jeg endre næringshytte til fritidshytte? (bruksendring). 

Du sender søknad om bruksendring til FeFo. Styret har bestemt at det skal føres en streng praksis i slike saker. Beliggenheten av byggverket er det vesentligste. Bruksendring er også betinget av kommunal godkjenning.

Kan jeg ”selge” min ubebygde hyttetomt?

Vilkårene i festekontrakten bestemmer dette. Fra midten av 2002 er kontrakter inngått med kontraktsvilkår som tillater ”salg” av den ubebygde tomta. Festekontrakter inngått før 2002 har andre vilkår. Prøv å sjekk kontrakten eller ring FeFo tlf. 09975.

Kan festekontrakten sies opp av FeFo?

Mislighold av festeretten er oppsigelsesgrunn. Det samme gjelder avtalte kontraktsopphør (byggefrister og lignende). 

Gebyr

Gebyr for overføring av festerett er for tiden kr 1510,- .   

Se FeFo prisregulativ​

 

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no