Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Eiendom > Salg

Salg

FeFo kan selge areal forutsatt at arealet er avsatt til byggeområde iht. kommunale arealplaner og er fradelt som egen eiendom. Som hovedregel ønsker ikke FeFo å selge tomtegrunn. I stedet for salg ønsker FeFo å inngå langsiktige festekontrakter.

 

 

​​Boligtomter

FeFo har en mer liberal praksis enn det tomtefesteloven bestemmer. Alle som har en bebygd boligtomt som de fester fra FeFo kan be om et tilbud om kjøp.  FeFo innhenter ofte uavhengige takster over eiendommen for å få fastsatt tomteverdi.

Aksepterer fester tilbudet gjennomføres et kjøp og eiendommen overskjøtes fra FeFo til kjøper. Hvis tilbudet ikke aksepteres løper den eksisterende festekontrakten på vanlig måte

 

Hyttetomter
​Hytte-/fritidstomter selges ikke. Det er heller ikke innløsningsrett for hyttetomter på FeFo-grunn.
Næringstomter
​Tomteprisen settes med bakgrunn i takst og/eller i tråd med tomteverdi for området. Ved salg av større arealer gjennomføres forhandlinger.​ Som hovedregel selges ikke slike arealer, men festes bort.

Salg av større utbyggingsareal
​​FeFo kan selge større utbyggingsareal når arealet er regulert i tråd med plan- og bygningsloven og deretter fradelt som egen eiendom. Pris baseres på takst og forhandlinger med utgangspunkt i tomteverdi. Som hovedregel selges ikke slike arealer, men festes bort.​

Kjøp av eiendom
​​FeFo kan i særlige tilfeller kjøpe eiendom når dette er hensiktsmessig i forhold til oppfølging av FeFos planer og strategier. 

 


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no