Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Friluftsliv > Allemannsretten

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Finnmark. Allemannsretten er et gratis fellesgode, som gir deg rett til å bruke utmarka uavhengig av hvem som er grunneier.

 

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og det er kommunen som er lokal friluftsmyndighet. 

Allemannsretten er uvanlig ellers i Europa, men er hevdvunnen og lovfesta i Norge, Sverige, Finland og delvis i Skottland. Retten  baseres på at en respekterer naturen, og det forventes at alle som brukar utmarka viser hensyn til miljøet, grunneiere  og andre brukere.

Du gjør bruk av allemannsretten når du går tur til fots, eller på ski, når du sykler, eller rir på privat vei og sti, når du telter og bader i utmark og kjører båt på sjøen, eller ror og padler på vann og elv. Det er også en del av allemannsretten når du plukker bær, sopp og blomster.

 

Når du utøver allemannsretten følger det også noen plikter:

  • Du som ferdes eller oppholder deg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt
  • Du skal ikke volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
  • Du skal ikke påføre miljøet skade
  • Du skal ikke etterlate deg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

  

​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no