Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Friluftsliv

Friluftsliv

Grønne midler er en økonomisk støtteordning for lag og foreninger i Finnmark. Formålet er bidra til økt friluftsliv, trivsel og styrke folkehelsen. Tildeling skjer to ganger i året og søknadsfristene er 15. februar og 15. august.
Lavvuene lånes fortrinnsvis ut til lag og foreninger med formål om å bruke de til friluftsarrangementer, kurs, camper/leirer, turer og lignende tiltak som faller inn under retningslinjene for grønne midler. Lavvoene lånes ikke ut til privatpersoner.
Har du lyst å oppleve Pasviks flotte natur? FeFo leier ut hytter til lokale reiselivsbedrifter i Sør- Varanger. Hyttene er plassert med mange gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Se kontaktinformasjon og kartplassering.
Holmenkoia
Velkommen til å besøke hyttene,koiene og ødestuene på Finnmarkseiendommen. Vennligst vis hensyn og forlat hytta slik du selv ønsker å finne den. Mat og søppel må tas med hjem.
I samarbeid med mottakere av grønne midler og brukerne ønsker vi å dele informasjon om friluftstiltak og aktiviteter. Vi sender materiell for merking av tiltak. Ring servicetlf. tlf 78 95 50 00 eller skriv til post@fefo.no
FeFo bruker noe av overskuddet til Grønne midler til helsefremmende aktiviteter for mange bosatte i Finnmark. Vi prioriterer aktivitetsrettede tiltak og forsøker å støtte prosjekter over hele Finnmark.

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no