Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Friluftsliv > Lavvuer og gamme til utlån

Lavvuer og gamme til utlån

Lavvuene lånes fortrinnsvis ut til lag og foreninger med formål om å bruke de til friluftsarrangementer, kurs, camper/leirer, turer og lignende tiltak som faller inn under retningslinjene for grønne midler. Lavvoene lånes ikke ut til privatpersoner.

Hvert FeFo-kontor har enstangslavvu,12-14 p. (Kirkenes 8-10 p.). I tillegg har vi:

​​​Kirkenes ​Ovnslavvu 12-14 person m/innertelt  og gamme 12 person med vedovn
​Lakselv Ovnslavvu m/innertelt 15-20 personer og gamme 8-10 person med vedovn
​Alta ​Ovnslavvu 15 personer
Vadsø​​ ​Ovnslavvu 12-14 personer

 

Se retningslinjer  Utlaansskjemalavvu med retningslinjer.pdf 

Betingelser for utlån

Lavvoene kan utlånes opptil 1 uke om gangen og den som låner lavvu må signere kontrakt for utlån og er ansvarlig for at lavvoen leveres til avtalt tid i samme stand som den ble utlevert. 
 
Lånetaker er ansvarlig for å hente og levere lavvo på FeFos kontor innenfor kontortiden (mandag - fredag m. kl 0900-1400).
 
Lånetaker plikter å erstatte tap av lavvu eller skade ut over ordinær slitasje. Dersom lavvuen ikke leveres innen den fastsatte frist påløper et gebyr på kr 500,- som skal ekstraarbeid knyttet til saken.
 
Utlån av lavvu avtales med kontaktperson ved FeFo utmarksavdeling
servicetlf 78 95 50 00 eller e-post: post@fefo.no
 
Kontor ​ tlf.78 95 50 00 Kontaktperson
Alta: ​​ Anders Ims
Lakselv: Kristin Hornset
Kirkenes: Ole Andre Hestmo
Vadsø: Steinar Christensen eller Lena Kristiansen
​​​​​​
​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no