Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Friluftsliv > Forurensing

Forurensing

FeFo oppfordrer alle brukere av Finnmarkseiendommen om å ta med seg søppelet hjem og bidra til at vår felles utmark ikke ødelegges.

 

Forsøpling og forurensning er forbudt og det kan medføre straffeansvar å bryte bestemmelsene i forurensingsloven.

Hovedprinsippet i forurensingsloven er at det er forurenser som er ansvarlig for å rydde opp etter seg. Kommunen som forurensningsmyndighet kan pålegge forsøpler/ forurenser å rydde opp,  eventuelt kan kommunen rydde opp for forurensers regning.

 Det er med andre ord ikke grunneieren FeFo som som er ansvarlig for den forsøpling som skjer på Finnmarkseiendommen, med mindre FeFo selv forsøpler. 

 FeFo samarbeider  med finnmarkskommunene som lokal forurensningsmyndighet om opprydding i spesielle tilfeller.


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no