Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Friluftsliv > Grønne midler

Grønne midler

Grønne midler er en økonomisk støtteordning for lag og foreninger i Finnmark. Formålet er bidra til økt friluftsliv, trivsel og styrke folkehelsen. Tildeling skjer to ganger i året og søknadsfristene er 15. februar og 15. august.


Frivillige lag og foreninger kan søke om støtte til tiltak som fører til økt friluftsliv og bruk av naturen. Vi oppfordrer lag- og foreninger som ikke har søkt tidligere om å søke. I år prioriteres søknader fra områder i Finnmark som har fått lite støtte tidligere.  

Søknadsfristene er 15. februar og 15. august.  Svar kan forventes innen 1. april og 1. oktober. 

Søknadsskje​m​a grønne midler​​ ​
 

 

 FeFo støtter spesielt tiltak som:
  • fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet
  • fremmer aktivitet i nærområdet
  • bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
  • har barn og ungdom som målgrupper
  • bidrar til at nye grupper får et tilbud
  • kommer flest mulig til gode

Ved tildeling prioriteres friluftsaktiviteter. Det gis ikke støtte til større fysiske anlegg. Det må i forkant søkes om grunneiers tillatelse og noen tiltak krever tillatelse fra kommunen eller andre rettighetshavere (eks. tursti og faste installasjoner). 

Saksbehandling om grunneiers tillatelse, enkel tilrettelegging for friluftslivet og rettighetsdokument skal være gratis. Ved tilrettelegging av f.eks  gapahuker m.v.  det foretas det vurderinger om tiltaket er for allmennheten . Eventuelle gebyr skal gjenspeile at tiltak for allmennheten skal prises lavt. Se endringer vedtatt i styresak 99/ 2017. 

Hvem kan søke?​

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner som har lokallag i flere enn 5 kommuner i Finnmark kan søke om støtte for tiltak på vegne av sine lokallag

FeFo kan gi støtte til andre enn lag/ foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som aktiviserer mange.
 
Synliggjøring av støtte 
Mottakere av grønne midler skal synliggjøre tiltakene. Se Synliggjøring av prosjekter i høyre-menyen.
Tilretteleggingstiltak som turstier, turkasser, gapahuker og lignende skal publiseres på www.godtur.no . Mer informasjon om GodTur

 

Rapportering om bruk av støttemidlene

  • Etter avslutning av tiltaket skal mottakere av grønne midler levere en enkel rapport med digitale bilder.
  • ​Rapportering og regnskap skjer på eget skjema
 
 Kontaktpersoner innen kommunikasjon - og samfunnskontakt
 
 ​Eirik Palm (255x255).jpg

      Jan Henrik Hætta
Eirik Palm
Leder for kommunikasjon - og samfunnskontakt​

Servicetelefon: 78 95 50 00
Mobiltelefon: 976 19 594​
 
E-post: epa@fefo.no
 
Besøksadresse:
Torget, Lakselv ​
​Jan Henrik Hætta
Seniorrådgiver kommunikasjon

Servicetelefon: 78 95 50 00
Mobiltelefon: 412 77 778
 
 
Besøksadresse:
Torget, Lakselv
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no