Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Friluftsliv > Grønne midler

Grønne midler

Noe av FeFos overskudd deles ut som Grønne midler, som er en økonomisk støtteordning for frivillige lag og foreninger i Finnmark. Formålet er å stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. I år er søknadsfristen 15. februar og 15. august.


Frivillige lag og foreninger kan søke om støtte til tiltak som fører til økt friluftsliv og bruk av naturen. Vi oppfordrer lag- og foreninger som ikke har søkt tidligere om å søke. I år vil vi prioritere søknader fra områder i Finnmark som har fått lite støtte tidligere.  

Alle søknader behandles etter søknadsfristene 15. februar og 15. august. Svar kan ventes innen 1. april og 1. oktober.

  • Søknadsskje​m​a grønne midler​ (lukket)
 
FeFo støtter spesielt tiltak som:
  • fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet
  • fremmer aktivitet i nærområdet
  • bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
  • har barn og ungdom som målgrupper
  • bidrar til at nye grupper får et tilbud
  • kommer flest mulig til gode

Ved tildeling prioriteres friluftsaktiviteter og det gis ikke støtte til større fysiske anlegg.  Noen tiltak krever tillatelse fra grunneier, kommunen eller andre rettighetshavere (eks. tursti og faste installasjoner). Tillatelse må legges ved søknaden. Det må søkes om grunneiers tillatelse i forkant og det må påregnes behandlingsgebyr og engangsgebyr for oppføring.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger. Organisasjoner som har lokallag i flere enn 5 kommuner i Finnmark kan søke om støtte for tiltak på vegne av sine lokallag
 
FeFo kan gi støtte til andre enn lag/ foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som aktiviserer mange.
 
 

Gjelder tiltaket en tursti i Finmark?

Dersom ditt tiltak gjelder skilting og merking av en tursti bør du søke støtte gjennom det Turskiltprosjektet via ffk.no Turskiltprosjektet er et spleiselag mellom FeFo, Fylkeskommunen og Gjensidigestiftelsen.
 

Synliggjøring av støtte 

Mottakere av grønne midler skal gjennom ulike måter synliggjøre at FeFo støtter tiltakene. Se Synliggjøring av prosjekter i høyre meny.
Tilretteleggingstiltak som turstier, turkasser, gapahuker og lignende skal legges ut på turportalen www.godtur.no .  Mer informasjon om GodTur

 

Søknadsfristen i år er 15. februar og 15. august.

 

Rapportering

  • Etter avslutning av tiltaket skal mottakere av grønne midler levere en enkel rapport med digitale bilder av tiltaket.
  • ​Rapportering og regnskap skjer på eget skjema
 
 
 Kontaktperson ved FeFo utmarksavdeling
 
 
Lena Kristiansen
Utmarksforvalter
 
Servicetelefon: 78 95 50 00
Mobiltelefon: 90 18 87 90
 
E-post: lkr@fefo.no
 
Besøksadresse:
 
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no