Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Friluftsliv > Plukke multer

Plukke multer

Alle kan plukke multer på Finnmarkseiendommens grunn (§§ 23 og 25). De som ikke bor i Finnmark har bare lov til å plukke multer til egen husholdning (§ 25).

  

Se Finnmarksloven:

§ 23. Rettigheter for personer bosatt i Finnmark

 I samsvar med reglene i kapittelet her og innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har de som er bosatt i Finnmark fylke, på Finnmarkseiendommens grunn rett til:

a) jakt på storvilt,
b) jakt og fangst av småvilt,
c) fiske i vassdrag med stang og håndsnøre,
d) plukking av multer og
e) uttak av trevirke til husflid.

 

Til jordbrukseiendom ligger rett til beite for så stor buskap som kan vinterføs på eiendommen.

​ 


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no