Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Friluftsliv > Skuter- og barmarksløyper

Skuter- og barmarksløyper

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven og styres av kommunen som lokal motorferdselmyndighet.
Fylkesmannen som regional myndighet er klageorgan for kommunale dispensasjoner og godkjenner motorferdselløypene.

 Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven.

Kommunen er ansvarlig for informasjon om og merking av løypenettet.​

FeFo som grunneier har i medhold av motorferdselloven anledning til å nekte opprettelse av motorferdselløyper på FeFo-grunn​

FeFo har i strategiplanen sagt at man ikke vil benytte seg av grunneierretten til å overprøve kommunale dispensasjoner. FeFo vil likevel ta stilling til alle nye løyper som blir foreslått.​

Se  Skuter - og barmarksløyper på fylkesmannens hjemmesider.  Se også kommunens egne sider.

 

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no