Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Friluftsliv > Tildelte grønne midler

Tildelte grønne midler

FeFo bruker noe av overskuddet til Grønne midler til helsefremmende aktiviteter for mange bosatte i Finnmark. Vi prioriterer aktivitetsrettede tiltak og forsøker å støtte prosjekter over hele Finnmark.


I 2016 innvilget  FeFo støtte til 74 friluftsprosjekter over hele Finnmark. En million kroner ble avsatt til grønne midler for å fremme friluftsaktiviteter, folkehelse og bolyst i bygd og by i Finnmark.

Deler budsjettet ble avsatt til merking av turløyper til Finnmark, et samarbeidsprosjekt med Finnmark fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.  

Du finner gode tips til friluftsturer og nyheter på www.godtur.no ​

​​  Søker     Beløp​   Støtte til
Tana Skøyte og friluftslag 1000 Skøytedisko
Klubbukt og omegn bygdelag 2500 Aktivitetsdag
Diabetesforbundet Porsanger og Karasjok 3000 Turaktivitet "Naturens apotek"
Mental helse Lebesby 3500 Friluftsliv i nærmiljøet
Alta jff 4000 Elgjaktopplæring
Mental Helse-Måsøy 4000 Friluftsaktiviteter
Niitosjogas siida 4000 Niitosjogas trim
Vadsø Lions Club 4000 Høstaktivitet
Pasvikdalen Pensjonistforening 4500 Turdager for eldre
ADHD Norge Sør-Varanger lokallag 5000 Friluftsleir
Alta og omegn turlag 5000 Kystens dag på storekorsnes
Amtmannsnes bygdelag 5000 Oppgradering av bålplass
Båtsfjord Skytterlag 5000 Skytingens dag
Båtsfjord Sportsklubb 5000 Kajakkurs for ungdom
Deanu Searat 5000 Friluftsleir
Deatnogátte sámiid searvi - Tanabreddens sameforening 5000 Kurs i samisk tradisjonskunnskap om nytteplanter/urter
Eiby Bygdelag 5000 Turrenn
Hammerfest Klatreklubb/FINKLA 5000 Klatresamling for ungdom
Hammerfest Røde Kors 5000 Turer for utviklingshemmede/bevegelseshemmede
Jarfjord Ungdomslag 5000 Natursti for barn
Karasjok pensjonistforening 5000 Aktivitetsdag med tradisjonelle samiske aktiviteter
Kirkenes Ryttersportsklubb 5000 Bålplass og benker
Kåfjord jeger- og fiskerforening 5000 Aktivitetsdager for familier 
Neptunåsen lekeplass 5000 Aktivitetsdager
Nesseby Idrettsforening 5000 Benker på Aldon
Nordkyn Turlag 5000 Friluftstur for familier og rullestolbrukere
Norsk Revmatikerforbund - Finnmark Fylkeslag 5000 Sankekurs
Tana - Varangerløypas skilag 5000 Tilrettelegging Tana Varangerløypa
Tana Skytterlag 5000 Skyteopplæring for barn- og unge
Tana Skøyte og friluftslag 5000 Skøyting for alle
Vadsø Lions Club 5000 Fjellstueutflukt for funksjonshemmede 
Varanger Kite Club 5000 Kitekurs for barn og ungdom
Vardø Friluftsforening 5000 Friluftskarusell
Vardø Friluftsforening 5000 Bålplass og platter
Øksfjord sanitetsforening 5000 Kurs i matauk, planter, bær og urter
Vadsø Atletklubb 5000 Friluftsturer for innvandrerkvinner
IL ILAR 5500 Friluftscamp
Sør-Varanger JFF 6000 Skyteskole og fisking for ungdom
4H Pasvik 7500 Tilrettelegging med benker ved turstier.
Vardø Friluftsforening 9000 Gapahuk for barn og unge
Aksla og Langsmedvann hytteforening 10000 Sporlegger
Alta og Omegn Revmatikerforening 10000 Båtturer 
Finnmark fylkeslag i Autismeforeningen 10000 Friluftsaktiviteter utendørs under samlinger
Finnmark Røde Kors 10000 Til topps
FNF- finnmark 10000 Friluftslivets uke
Gagga Hytteforening 10000 Sporlegger
Karlebotn bygdelag 10000 Sporlegger
Kjøllefjord Røde Kors 10000 Røff
Kultursenteret Sisa 10000 Friluftsliv for alle
Langfjordnes Bygdelag 10000 Turkasser 
Norges Blindeforund Finnmark 10000 Turer på stranda og i skogen
Redningselskapet Finnmark 10000 Sommerskole
Redningsselskapet 10000 Ungdomsleir
Skalvejavre hytteforening 10000 Sporsetter
Solsiden Hytteforening 10000 Sporsetter
Tana jeger og fisk 10000 Villmarksleir for ungdom
Vadsø turnforening (VTF) 10000 Friluftsliv under Varanger Sports Camp 2016
Stabbursnes Naturhus og Museum 12000 Til topps
IL STIL 12500 Gapahuk
Berlevåg Turn & Idrettsforening 15000 Trimkasser og trimkonkurranse på App
Kautokeino Jeger- og Fiskerforening 15000 Fluebinderkurs, kastekurs og ungdomsleir.
Finnmark Røde Kors 20000 Friluftsleir for barn
Gartnetluohká BIIa čálgosearvi / Velforeningen Gartnetluohkká BIIa 20000 Gapahuk
I.L Nordlyset 20000 Gapahuk, utedo og bålplass 
Nordkyn Turlag 20000 Opparbeiding av sti
Oscarsgata mottak og Vadsø skiklubb 20000 Gapahuk
Pasvikdalen Jeger og Fiskerforening 25000 Ved til ødekoier
Sør-Varanger Turlag 20000 Gapahuk ved Appelsinsteien
Lahppuluobbal gilisearvi 20000 Gapahuk
Maze gilisearvi - Mieron gilisearvi Bingesrittet 25000 Klopper i sykkeltrase Bingisrittet
Lions Club Porssanger 30000 Helsesportsuka
NJFF-Finnmark 90000 Arrangementer, aktiviteter og kurs.
Til fordeling i turskiltprosjektet 2016 ​150000 Søknader om skilting av turstier

  Tidligere tildelinger av FeFos grønne midler .​
Se tidligere tildelingsliste med nyhetstips i presserom.


KONTAKTPERSON

Utmarksforvalter Lena Kristiansen. Tlf: 901 88 790

 
 

​ ​​​​​​


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no