Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Bioenergi
Foto Helge Movig

Bioenergi

I de siste årene har bioenergi blitt et satsningsområde innen energisektoren og som næringsutvikling i Finnmark. Svingende og økende priser på elkraft og fyringsolje har ført til at flere ønsker å utnytte biobrensel til oppvarming.
 

Tradisjonelt har vedfyring vært og er den viktigste formen for biobrensel til oppvarming. Med nyutvikling og gunstige rammebetingelser har moderne teknologier for bioenergi gjort seg gjeldende i markedet.
Likeledes har det blitt mer vanlig å utnytte biobrensler i sentralvarmeanlegg, nærvarmeanlegg og fjernvarmeanlegg. Myndigheter og markedet  fokuserer på at vi skal redusere bruken av både fossilt brennstoff og elkraft til oppvarming. Man ønsker heller å satse på vannbåren varme og energifleksible løsninger som gjør det mulig å benytte mange typer energikilder.

For FeFo er det mest aktuelt å benytte deler av tilveksten på barskogen til dette formålet. Den årlige tilveksten på barskogen er mellom 20 - 25 000 kubikkmeter. Dette gir ca 45 GWh, som er energibehovet til ca 2 000 hustander.

Det eneste anlegget som i dag benytter skogsflis fra barskogen er Finnmark Miljøvarme AS sitt anlegg i Alta. Dette anlegget leverer i dag varme til Nordlysbadet, hoteller og næringsbygg i Alta sentrum. Artic Bio AS står for tynning av furu og flisproduskjon til dette anlegget.

Det foreligger også planer i Sør- Varanger kommune, som ennå ikke er konkretisert.

FeFo og FeFo Energi AS samarbeider i dag med aktører som Finnmark Miljøvarme AS, Artic Bio AS, Pasvik Biovarme AS, Jørgensen Transport og Maskin AS og andre for å øke andelen av biobrensel i Finnmark.

Viktige forutsetninger for at andelen av biobrensel skal økes er:

  • Gode prosjekter
  • Stabile og forutsigbare virkemidler
  • Fritak for el-avgift i Finnmark subsidierer elkraft med 10 øre kWh. Tilsvarende subsidiering av bioenergi er nødvendig for å få overgang fra el-fyring til biovarme

 

 Kontaktperson ved næringsavdelingen

 

Ole Andre Hestmo

Konsulent næring

Servicetlf. 78 95 50 00​

Mobiltlf: 481 24 501

E-post: ohs@fefo.no

Besøksadresse:

Johan Knudtzens gate

9900 Kirkenes

​​ 


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no