Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Energi

Energi

Finnmark har en stor andel av landets potensial for miljøvennlig energiutvikling og kyststrekningen er av de best egnede områdene for næringsutvikling innen vindkraft i Europa.

 

Miljøvennlige energikilder reduseres bruken av fossilt brensel, som gir lavere utslipp av CO2, nitrogenoksid og metan – gasser som skaper global oppvarming (drivhuseffekt).

 Ved å erstatte fossilt brensel med vind- , vannkraft og fornybar energi sparer vi miljøet. Vind- og vannkraft fungerer spesielt bra i kombinasjon med hverandre. Når det blåser kan vi spare vann i vannmagasinene og bruke vindkraften til produksjon av elektrisitet. Det blåser mer på vinteren enn om sommeren, noe som gjør at produksjonen av vindkraft er som høyest når behovet er størst.

Vindkraft kan praktisk talt produseres døgnet rundt – turbinene står kun stille når det blåser med mindre enn fire meter per sekund eller mer enn 25 meter per sekund (storm).

Vind- og vannkraft er gratis og evigvarende energikilder. Teknologiene er de rimeligste innen fornybare energikilder. Dette skyldes blant annet at en ikke har kostnader til råstoff, ingen håndtering av avfallsprodukter eller utslipp.

Selv om vindkraftverk er synlige, setter de mindre spor i naturen enn mange andre former for kraftproduksjon. Vindkraftkonsesjoner gjelder normalt for 25 år, deretter kan turbinene demonteres og området tilbakeføres så langt det lar seg gjøre slik det var før utbyggingen. Stort sett alle komponenter fra en vindpark kan gjenvinnes. 

 Kontaktperson ved FeFo næringsavdeling


Kate Persen

Leder, næringsavdelingen

Servicetelefon: 78 95 50 00​

Mobiltelefon: 915 13 277

E-p​ost:  kap@fefo.no

Besøksadresse:

Torget, 9700 Lakselv

​ 


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no