Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Gullvasking på FeFo grunn

Gullvasking på FeFo grunn

Alluvialt gull (dvs. gull i løsmasser) tilhører grunneiers mineraler, tidligere kalt ikke mutbare mineraler.
 

 I den nye mineralloven som trådte i kraft 1. januar 2010, er den frie leteretten utvidet til å gjelde grunneiers mineraler.  Det  betyr at man ikke behøver tillatelse fra grunneier for å lete etter alluvialt gull (gull i løsmasser). 
  
Den frie leteretten omfatter kun arbeider i grunnens overflate. Inngrep som kan medføre skade av betydning, kan ikke foretas uten samtykke fra grunneier. 

Hvis det er snakk om gullgraving som medfører betydelige naturinngrep, er det nødvendig med tillatelse fra grunneier. Virksomhet i større målestokk krever også tillatelse etter mineralloven og etter plan- og bygningsloven.

Den frie leteretten gir ingen rettigheter til eventuelle funn.  Skal man sikre seg rettigheten til alluvialt gull, må man inngå en avtale med grunneieren om dette.

FeFo har vedtatt retningslinjer for forvaltning av grunneiers mineraler, herunder også sikring av rettigheter til eventuelle funn (opsjonsavtale). 
 
Her finner du retningslinjene
  
Mineralloven  10) har bestemmelser om varsling av letevirksomhet .  Bestemmelsene er primært rettet mot kommersiell letevirksomhet, og ikke mot hobbypreget gullvasking med vaskepanne.  Er det snakk om virksomhet som kan medføre aktivitet av betydning, vil varslingsplikten inntre.
 
Lykke til med gulljakten – men gå fram med forsiktighet og ta vare på Finnmarks natur.  
​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no