Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Mineraler og grus

Mineraler og grus

Finnmark har store grus- og mineralressurser.  Det meste av ressursene er på FeFos grunn, som har ansvar for at grus er tilgjengelig for bygge- og anleggsbransjen og næringsutvikling i hele Finnmark.

 

Mineraler

Lovgivningen skiller mellom statens mineraler og grunneiers mineraler.  Statens mineraler eies av staten, og grunneieren har rett til 0,5 % av omsetningsverdien ved gruvedrift på hans grunn.  Statens mineraler omfatter metaller med egenvekt over 5 kg, blant andre jern, kopper, nikkel, bly, sølv og gull.  Grunneiers mineraler eies av grunneier, og omfatter alle mineraler som ikke er statens.  Vederlag til grunneier for uttak fastsettes gjennom avtaler.

Det er i dag ikke drift av statens mineraler på FeFos grunn. Sydvaranger Gruve eier grunnen selv.  Det planlegges drift på FeFos grunn i Repparfjord (Nussir ).  FeFo vil da ha rett på 0,5 % av omsetningsverdien + 0,25 % i  urfolksavgift ( gjelder kun i Finnmark ).

 Sibelco Nordic AS utvinner nefelin på Stjernøya utenfor Alta.  Nefelin er grunneiers mineral og Sibelco Nordic AS betaler en tonnavgift til FeFo.  Tilsvarende betaler Elkem Tana en tonnavgift for uttak av kvartsitt i Austertana.  Norwegian Crystallites planlegger en kvartsgruve ved Svanvik i Pasvik, og har avtale med FeFo om tonnavgift.

Foto: Dagbrudd  på Stjernøya i Alta kommune. Foto: Sibelco, Nordic.

Naturstein

Naturstein er også grunneiers mineral, og uttak på FeFos grunn skjer etter avtale med FeFo.  Skiferdriften i Alta er den viktigste virksomheten innen naturstein og næringsutvikling innen bransjen i Finnmark.  I tillegg er naturstein en betydelig næringsvirksomhet i Kautokeino.   

Grus og pukk

FeFo har ca. 90 driftsavtaler for grus- og steintak fordelt i Finnmark. De fleste driftes med lokale entreprenører.  I tillegg finnes det en del massetak hvor FeFo gir tillatelse til mindre uttak til husbehov.   

Før FeFo skal opprette driftsavtale eller gi tillatelse til masseuttak, må arealet være avsatt til massetak/ råstoffutvinning i kommunale arealplaner. 

 

 Kontaktperson ved FeFo næringsavdeling

Arnulf Losvar

Seniorkonsulent

Servicetlf.78 95 50 00

Mobiltlf: 908 34 372

E-post: alo@fefo.no

Besøksadresse:

 
9813 Alta

 Torstein Langmyr

Forvalter

Servicetlf. 78 95 50 00​

Mobiltlf: 908 54 591

E-post: torstein.langmyr@fefo.no

Besøksadresse: 

Torget

 9700 Lakselv

 ​

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no