Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar om naturressurser
expand Spørsmål: Hva er endret bruk av utmark?
expand Spørsmål: Kan jeg hente ut sand og grusmasser?
FeFo kan bare tillate uttak av grus og sand på steder som er godkjent av kommunene gjennom kommunale planer. Du må henvende deg til lokale entrepenører av grustak. Se kontaktpersoner med adresser 
expand Spørsmål: Kan Finnmarkseiendommen sette nærmere vilkår for jakt, fiske og multeplukking på dens grunn?
expand Spørsmål: Kan jeg hente rikuler og stein til husflid?
Ja, men kun til husflid og eget bruk
expand Spørsmål: Hvor mye er en favn ved?
expand Spørsmål: Hvordan måles tømmer?

Furutømmer måles ved å ta diametermål på stammen i brysthøyde. 30 cm i brysthøyde(utenpå bark) gir en stamme på 371 lite/0,371m3. 40 cm gir 0,701m3.

expand Spørsmål: Gir fyring av alle treslag samme energimengde?
expand Spørsmål: Hvordan kan det ha seg at fyring med biobrensel ikke gir CO2-utslipp? Det ryker jo.

Fossilt brensel og biobrensel slipper ut omtrent like mye CO2 og at blir tatt opp gjennom fotosyntesen. Forskjellen er at biobrensel inngår i et naturlig kretsløp, mens fossile brensler ikke gjør det. Når vi for eksempel brenner ved eller skogsflis, vil det vokse nye trær der brenslet ble hogget, og disse fanger opp CO2 gjennom fotosyntesen.

expand Spørsmål: Hvem er produsentene av elektrisk kraft i Finnmark?
expand Spørsmål: Hvor mye sparer jeg ved å fyre med ved
Ildstedet har en vedkakulator​ app som beregner energimengde og prisen på fyringsved pr kWh.
expand Spørsmål: Hvem kan plukke multebær på Finnmarkseiendommen?

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no