Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Vedteig
Foto: Helge Molvig

Vedteig

Vedteig skaffes via den selvbetjente vedportalen www.natureit.no. Du velger vedteig på finnmarkskartet og skriver ut vedteigseddelen.

 

Alle innbyggere i Finnmark har rett til hogst av lauvskog til brensel for husbehov innen egen kommune. Vedteigene gis for 1 år av gangen ut 2017.​  

Fra 1. januar 2018 innføres det 3 årlige vedteiger. Administrasjonsgebyret per vedteig er kr 250,-.​

Før du velger vedteig på natureit.no bør du vite om det er skog i området hvor du vil hogge i.  

Du må vite to ting før du velger vedteig på natureit.no :

  1. Hvilke hogstområder som er tilgjengelige. Se: Kart hogstområder og velg kommune.
  2. Ha kunnskap om hvor det er hogstmoden skog innenfor hogstområdet.

Hogstområderne er farget  i Lilla eller Grønn. Klikk på ett hogstområde for  informasjon. Du bør vite om det er skog i området du ønsker å hugge i. 

Se hvordan du velger vedteig på Natureit:

Etter gjennomført betaling, skriv ut vedseddelen og merk vedteigen med seddelen.

Områder med restriksjoner
Noen områder har begrensninger på antall vedteiger eller er forbeholdt enkelte grupper, se mer informasjon ved å klikke på kartet. Hogstområdene har forskjellige fargekoder etter hvilke begrensninger som gjelder:

  • Grønn: ingen begrensninger
  • Lilla    antall vedteiger er begrenset
  • Rød:     hogstforbud
Velg kommunen du vil ha vedteig i:

 

NB! Det kan være andre som har vedteig i samme område som ikke er lagt inn på www.natureit.no . Ta hensyn og hold avstand. Alle vedteiger skal være merket med vedseddel.For mer informasjon ring servicetlf. 78 95 50 50 00 / e-post: post@fefo.no
​​​​​​​​​​​​
Jeg vil...

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no