Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Vedteig
Foto: Helge Molvig

Vedteig

Vedteig skaffer du deg via vedportalen www.natureit.no. Du velger vedteig på kartet , skriver ut vedteigseddelen og merker vedteigen med vedteigseddelen.

 

Innbyggerne i Finnmark har rett til hogst av lauvskog til brensel for husbehov innen egen kommune. 

3-årige vedteiger fås fra 15. januar 2018. Administrasjonsgebyret per vedteig er kr 250,-.​   Før du velger vedteig på natureit.no  må du vite om det er skog i området hvor du vil hogge i.  

Du må vite to ting før du velger vedteig på natureit.no :

  1. Hvilke hogstområder som er tilgjengelige. Se: Kart hogstområder og velg kommune.
  2. Ha kunnskap om hvor det er hogstmoden skog innenfor hogstområdet.

Hogstområderne er farget  i Lilla eller Grønn. Klikk på hogstområde for mer  informasjon. 

Se hvordan velge vedteig på Natureit:

Etter betaling av gebyr, så skriver du ut vedseddelen. Merk vedteigen med vedseddelen.

Områder med restriksjoner
Noen områder har begrensninger på antall vedteiger, eller er forbeholdt enkelte grupper, se mer informasjon ved å klikke på kartet. Hogstområdene har forskjellige fargekoder etter hvilke begrensninger som gjelder:

  • Grønn: ingen begrensninger
  • Lilla    begrenset antall vedteiger
  • Rød:     hogstforbud
Velg vedteig på Natureit.no

 NB! Andre personer kan ha vedteig i samme hogstområde som ikke er lagt inn på www.natureit.no.  Vis hensyn og hold avstand. 

Vedteigene skal være merket med vedseddel. For mer informasjon ring 
servicetlf. 78 95 50 50 00  eller skriv e-post til: post@fefo.no
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Jeg vil...

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no