Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser > Vindkraft

Vindkraft

Finnmark har de best egnede områdene for vindkraft i Europa, og interessen for etablering av vindkraftverk er stor. Som grunneier har FeFo som målsetning at størst mulig andel av næringsutvikling og verdiskapningen kommer Finnmarkssamfunn til gode.

 

Nord-Norge har et stort potensial for å utvikle fornybare kraftressurser som vindkraft, tidevannskraft, bølgekraft og vannkraft. For realisere utviklingen av miljøvennlig energi kreves det betydelige nettinvesteringer. Dagens kraftlinjenett til og internt i Finnmark begrenser mulighetene for nye utbygginger. Utbygging av linjenettet i landsdelen, spesielt i Finnmark, er både et strategisk og politisk valg som kan åpne for energisamarbeid i nordområdene. 

 Vindkraft

Kystområdene i Finnmark er av de best egnede områdene for vindkraft i Europa.  Her er meget gode vindforhold og kjølig klima gir vinden mye energi (kald luft er tyngre enn varm luft).  I tillegg er her store arealer.

 

De gode forholdene for vindkraft har medført stor interesse for utbygging av vindkraftverk.  Det er etablert  flere vindkraftverk i Finnmark:​

 

 Det ligger 8 søknader om konsesjon for vindkraftverk i Finnmark til behandling i Norges vassdrag- og ener​gidirektorat (NVE)​. Disse utgjør til sammen nesten 24 70 MW og vil kunne produsere opp mot 7 500 GWh.

Det er i tillegg varslet (meldt) 7 nye prosjekter på til sammen over 2.000 MW. 

En utbygging av et Tog 2 på Melkøya (LNG-fabrikk) vil utløse 500 MW ny kraftproduksjon nord for Salten.  Dersom det ikke blir utbygging av Tog 2, er det uvisst når nettkapasiteten vil tillate ny vindkraftkraftutbygging i Finnmark.

 Finnmarkseiendommens engasjement i vindkraft

Finnmark Kraft AS er selskapet som skal sikre lokalt eierskap til vindkraftverk i Finnmark.  Selskapet ble etablert i juni 2009, og har av FeFo fått fortrinnsrett til å bygge ut vind- og vannkraftanlegg på FeFos grunn de neste 15 årene med muligheter til forlengelse. 

Finnmark Kraft er etablert av FeFo sammen med de 7 lokale energiselskapene i Finnmark og Nord Troms:    

 Kontaktperson ved FeFo næringsavdeling

 
Kate Persen
Leder, næringsavdelingen
 
Servicetelefon: 78 95 50 00​
Mobiltelefon: 915 13 277
 
E-p​ost:  kap@fefo.no
 
Besøksadresse:
 
Torget, 9700 Lakselv
 
​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no