Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Naturressurser

Naturressurser

Alle kan plukke multebær på Finnmarkseiendommen. Her finner du informasjon om rettigheter ift høsting av ressurser som multebær, fiske, jakt, eggsanking, torv o.l
Foto: Ole Andre Hestmo
Finnmark har et mangfoldig skogkledd areal på 12 500 kvadratkilometer. Mesteparten av skogen består av bjørk, mens furua vokser i dalførene i Sør- Varanger, Karasjok, Alta og Porsanger. I Norge er det bare Hedmark som har et større skogareal.
Finnmark har store grus- og mineralressurser. Det meste av ressursene er på FeFos grunn, som har ansvar for at grus er tilgjengelig for bygge- og anleggsbransjen og næringsutvikling i hele Finnmark.
Finnmark har en stor andel av landets potensial for miljøvennlig energiutvikling og kyststrekningen er av de best egnede områdene for næringsutvikling innen vindkraft i Europa.
Alluvialt gull (dvs. gull i løsmasser) tilhører grunneiers mineraler, tidligere kalt ikke mutbare mineraler.
Viktig informasjon

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no