Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar grunneier som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
Foto: Eirik Palm
Mens fangsten har vært liten i enkelte lakseelver, ligger andre an til rekordår.
Christina og Kristin med jaktcapser. Foto Jan Henrik Hætta
De populære FeFo jaktcapsene utdeles i år til førstegangsjegere og ungdom under 20 år. Kom innom våre kontor i Lakselv, Alta, Kirkenes og Vadsø og få gratis jaktcaps av god kvalitet. FeFo skal være en synlig og ansvarlig grunneier. Vi vil bidra til økt sikkerhet under jaktutøvelse på Finnmarkseiendommen. Servicetlf 09975.
Foto:Erik Halvorsrud
Du kan kjøpe jaktkort på natureit.no eller hos lokale forhandlere. Småviltbrosjyren og nyttig info finner du på Jakt-sidene. Pliktig aktivering av jaktkort og fangstrapportering er innført for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning av småviltet. Vi tildeler også i år gratis jaktkort i hjemkommunen for jegere som tar jegerprøven.
Wikimedia commons
Du kan faktisk redde trærne rundt hytta eller i hagen under et lauvmakkangrep.
Foto: Eirik Palm
FeFo fikk et overskudd på 3,1 millioner kroner i 2016.
Alle søknader behandles samlet etter søknadsfristene 15. februar og 15. august. Svar kan ventes innen 1. april og 1. oktober.
Da kan du få gratis jaktkort for småviltjakt i hjemkommunen din.
De som registrerer og aktiverer fiskekort blir med trekningen av friluftspremier på inntil kr 15 000. Neste trekning er den 17.juli. Fiskekortet på Finnmarkseiendommen gir nyttig kunnskap om finnmarkingers innlandsfiske og bidrar til en bedre forvaltning av våre felles fiskeressurser. Ring servicetlf.nr 09975 for mer info
Foto: Yngve Beddari
Stadig flere finnmarkinger skaffer seg gratis fiskekort på Finnmarkseiendommen. Det gir bedre kunnskap og bedre forvaltning til beste for alle.
Foto: Lena Kristiansen
FeFo har i samråd med lokale brukere innført viktige endringer for fisket i Pasvikelva. Formålet er å få bedre kunnskap og forvaltning om fiskeressursen.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 
1. september 2017
2. september 2017
8. september 2017
10. september 2017
19. september 2017
25. september 2017
28. oktober 2017
3. november 2017
27. november 2017

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no