Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar forvalter som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
278 av jaktlagene som har fått tildelt jaktfelt har nå takket ja. Det vil si at det til sammen er 8 ledige felt som nå tilbys reservelista. (Les mer)
Overgang til nytt datasystem har dessverre ført til feil sum på vel 2 prosent av fakturaene for festeavgiften, som nå er sendt ut. Konsekvensen er at enkelte har fått en økning i festeavgiften før tiden. Seniorrådgiver Erik Sundland anbefaler folk som mistenker at det er feil på fakturaen, om å kontakte FeFo på epost eller telefon 09975. Alt vil bli rettet opp.
De 5 tomtene er lett tilgjengelige og tildeles fortløpende i Áitejohka hyttefelt i Tana kommune. Området gir muligheter for bærplukking og lakse- og innlandsfiske. Barmarksløype fra Sirma og Båteng, løypa fra Sirma går opp til Laksefjordvidda. Skuterløyper i nærheten gir muligheter for isfiske. Hyttefeltet ligger 36 km. fra Tana bru og ca 10 mil fra Vadsø, retning mot Karasjok.
I 2016 innføres gratis og frivillig fiskekort for finnmarkinger. Fiskekortet vil gi FeFo nyttig kunnskap om vår egen bruk av innlandsfiskevann og vassdrag. ​Alle som registrerer og aktiverer fiskekort blir med trekningen av flotte friluftspremier.
Et enstemmig styre i Finnmarkseiendommen har vedtatt rammene for en nytt administrasjonsbygning i Lakselv. Målet er å starte byggingen i løpet av 2016.
Det nye bygget på 930 kvm skal huse mottakelse, kontorer, møterom og lager for FeFos virksomhet, og vil etter grunnarbeid og materialkostnader få en kostnadsramme på inntil 48,2 millioner kroner.
282 jaktlag får tilbud om jaktfelt i elgjakta til høsten. FeFo mottok søknader fra 383 jaktlag med tilsammen 2054 jegere. 99 lag står på venteliste.
Som tidligere var det adskillig flere søkere enn jaktfelt i Finnmark. Derfor står 99 jaktlag på reservelista. De øveste har gode sjanser til å få tildelt jaktfelt som ennå ikke er tildelt, eller som andre lag takker nei til.
Fjellrype. Foto Emil Halvorsrud
FeFo mener det ikke er nødvendig med innskrenking av rypejakta i Finnmark.
Miljødirektoratet foreslår fredning av fjell- og lirype fra 23. desember. Bakgrunnen er at li- og fjellrypa har havnet på rødlista som nær truet.
Jakta på rype i Finnmark varer fra 10. september til 15. mars. FeFo mener ansvaret for å sikre en bærekraftig forvaltning blir godt ivaretatt, og at det tilsier at jakttiden bør fortsette som i dag.
Statens Naturoppsyn (SNO) har avdekket det som ser ut til å være omfattende, ulovlig jakt på rype i Kautokeino kommune. Jakten har foregått i fredningstiden og fra snøskuter, noe som er brudd på viltloven og motorferdselloven.
Foto: Ole Andre Hestmo
Ta en friluftsutfordring og besøk hyttene/ødestuene/ koiene med venner og familie. Hyttene og koiene forsynes med ved, madrasser og har det nødvendigste av kokeutstyr. Vis hensyn og forlat hytta i den stand du selv ønsker å finne den.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no