Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar grunneier som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
Foto: Eirik Palm
Raymond Robertsen er valgt som ny styreleder, med Bente Haug som nestleder.
FeFo er positiv til planene om indistri- og næringsarealer Skillemoen, og ønsker å bidra til utvikling av området.
FeFo søker etter en økonomikonsulent. Stillingen inngår i teamet ved økonomiavdelingen i Alta, som består av 3 medarbeidere. Arbeidsoppgavene omfatter hele økonomiavdelingens ansvarsområde. og flere oppgaver utføres i nært samarbeid med andre fagavdelinger i FeFo. Søk via jobbnorge.no
Vi har ledig et årsvikariat ved avdeling grunn og rettigheter fra omkring februar/mars 2017 til februar/ mars 2018. Avdelingen har 12 ansatte som innehar et kompetent fagmiljø innen forvaltning av grunneiendommer og tilhørende rettigheter. Søk via jobbnorge.no innen 27. januar.
Lyst til å bli vår nye kollega? Vi garanterer en spennende jobb i et fantastisk fylke. Det blir ledig stilling som utmarksforvalter ved hovedkontoret i Lakselv. Arbeidsoppgavene innebærer varierte og spennende driftsoppgaver innen forvaltning av fiske, jakt og friluftsliv på Finnmarkseiendommen. Søknadsfristen er 20. januar 2017, og du søker via jobbnorge.no
Før du velger vedteig,må du vite om det er skog i området du vil hogge i.
På natureit.no velger du hogstområdet på kartet via  PC/Mac eller mobil. Du betaler adm. gebyret og skriver ut vedteigseddelen. Kontakt oss på servicetlf 09975 om du behøver veiledning
Foto: Eirik Palm
Over 20 kilometer skogsvei ble i 2016 utbedret i Pasvikdalen takket være ekstrabevilgninger.
Foto: Røde Kors
FeFo har som tradisjon gi gaver til trengende til jul. På vegne av innbyggerne i Finnmark gir vi i år 15.000 kroner til juleaksjonen til Røde Kors.
Foto: Eirik Palm
For enkeltet av elvene ble det tidenes år.
Det nye FeFo-bygget i Lakselv er nå ute på anbud.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 
17. februar 2017
3. november 2017

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no