Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar grunneier som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
Elgjakt 2017: Alle de 10 ledige jaktfeltene som ble tilbudt jaktlagene på reservelista er nå tildelt. Det siste feltet gikk til lag nr. 30 på reservelista. I uke 21 eller 22 vil alle jaktlag motta faktura med grunnpris for tildelt jaktfelt.
Alle som registrerer og aktiverer fiskekort blir med trekningen av friluftspremier på inntil kr 15 000. Neste trekning er den 1.juni. Fiskekortet på Finnmarkseiendommen gir nyttig kunnskap om finnmarkingers innlandsfiske og bidrar til en bedre forvaltning av våre felles fiskeressurser. Ring servicetlf.nr 09975 for mer info.
Foto: Eirik Palm
KRONIKK: Å gi bort tomter eller selge til underpris innebærer at verdien overføres til en enkelteier - på bekostning av fylkets øvrige befolkning.
FeFo går over til et likt prissystem for elgjakta i Finnmark. Det betyr at kjøttprisen er den samme uansett hvor i fylket dyret er felt.
Foto: Eirik Palm
FeFo går over til treårig tildeling av vedteiger fra 2018. Det betyr billigere ved og mindre byråkrati.
Nord Norsk Bygg AS skal bygge det nye hovedkontoret til FeFo i Lakselv.
For første gang utlyser FeFo utbyggingsrett for hyttetomter til profesjonelle utbyggere.
Foto: Emil Halvorsrud
Jegerne viste måtehold.
Arkivfoto
Disse har fått tilsagn om Grønne midler.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 
26. juni 2017
2. september 2017
28. oktober 2017
3. november 2017

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no