Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar grunneier som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
Foto: Eirik Palm
FeFo fikk et overskudd på 3,1 millioner kroner i 2016.
Alle søknader behandles samlet etter søknadsfristene 15. februar og 15. august. Svar kan ventes innen 1. april og 1. oktober.
Da kan du få gratis jaktkort for småviltjakt i hjemkommunen din.
Foto: Yngve Beddari
Stadig flere finnmarkinger skaffer seg gratis fiskekort på Finnmarkseiendommen. Det gir bedre kunnskap og bedre forvaltning til beste for alle.
Foto: Eirik Palm
FeFo vurderer avtale om frivillig vern av skog i de minst tilgjengelige områdene i Pasvik. Dette kan frigjøre områder med lett tilgjengelighet, som i dag er fredet.
Tom Nilsen med laks på 21 kilo tatt i Lakselva.
Fjoråret ble rekordår i de forpaktede lakseelvene. Nå knytter spenningen seg til om 2017 blir storlaksår.
Foto: Lena Kristiansen
FeFo har i samråd med lokale brukere innført viktige endringer for fisket i Pasvikelva. Formålet er å få bedre kunnskap og forvaltning om fiskeressursen.
De som registrerer og aktiverer fiskekort blir med trekningen av friluftspremier på inntil kr 15 000. Neste trekning er den 17.juli. Fiskekortet på Finnmarkseiendommen gir nyttig kunnskap om finnmarkingers innlandsfiske og bidrar til en bedre forvaltning av våre felles fiskeressurser. Ring servicetlf.nr 09975 for mer info
Elgjakt 2017: Alle de 10 ledige jaktfeltene som ble tilbudt jaktlagene på reservelista er nå tildelt. Det siste feltet gikk til lag nr. 30 på reservelista. I uke 21 eller 22 vil alle jaktlag motta faktura med grunnpris for tildelt jaktfelt.
Foto: Eirik Palm
KRONIKK: Å gi bort tomter eller selge til underpris innebærer at verdien overføres til en enkelteier - på bekostning av fylkets øvrige befolkning.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 
2. september 2017
28. oktober 2017
3. november 2017

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no