Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar grunneier som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
Foto. lena kristiansen
Benytt nytt elektronisk søknadsskjema. Ett av våre mål er å gjøre det enklest mulig for brukerne våre. Kommuner hvor sjølakseplasser fornyes i 2017 er Berlevåg, Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-Varanger og Tana.
Politisk kontaktmøte i Vadsø
I en fellesuttalelse er det enighet om at befolkningen i Finnmark må få større innflytelse ved sentrale reguleringer av jakt og fiske. FeFo skal ivareta interessene til lokalbefolkningen i Finnmark, og det er de bosatte i fylket som har opparbeidete selvstendige rettigheter etter Finnmarksloven. Se hele uttalelsen i vedlegget
Vi vet knapt hvor heldige vi er, som lever i en fredelig del av verden. Da er det ekstra viktig å huske på alle barn og voksne som rammes av krig og konflikt. Pengene fra årets TV-aksjon skal Røde Kors bruke til å gi over to millioner mennesker livsviktig hjelp. Vi stiller oss bak, og bidrar med 250 kroner per ansatt. Samtidig oppfordrer vi andre bedrifter til å gjøre det samme.
Foto: Eirik Palm
Viktig avklaring i Høyesterett i Stjernøya-saken.
Foto: Eirik Palm
Lokal styring i ti år har bidratt til at vi som bor i Finnmark har tilgang til den desidert billigste jakta og fisket i Norge.
Foto: Eirik Palm
FeFo gir 600.000 kroner til kjøp av verdens største private samling av verker av den samiske kunstneren John A. Savio.
Foto: Emil Halvorsrud
Grunnet høyt jakttrykk forbeholdes rype- og skogsfugljakt bosatte i Finnmark i jaktfelt som har høyere jakttrykk enn 2 jaktdager per km/2. Listen over jaktfeltene som dette gjelder oppdateres jevnlig.
Stor forskjell mellom forventede kostnader og innkomne anbud gjør at styret i FeFo velger å ta en ny anbudsrunde på nytt hovedkontor i Lakselv.
Lasting av tømmer i Pasvik.
Tømmer fra skogene i Finnmark skal gi varme i vinter.
Nå kan du aktivere fiskedager via SMS. Send FeFofiske og kommunen du skal fiske i til 1963. Eks. "Fefofiske Alta" til 1963. Fiskekortet blir da aktivert for samme dag i Alta kommune.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 
27. oktober 2016
1. november 2016
4. november 2016
17. november 2016
19. november 2016

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no