Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar grunneier som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
Foto: Eirik Palm
Over 20 kilometer skogsvei ble i 2016 utbedret i Pasvikdalen takket være ekstrabevilgninger.
Foto: Eirik Palm
KRONIKK: At FeFo ikke alltid er enig med enkelte samiske grupper, betyr ikke at man er i strid med samiske hensyn.
Juletrefest i Lakselv. Foto Jan Henrik Hætta
Vi ønsker at alle får en gledelig advents- og juletid i Finnmark. FeFo tildeler juletrær for hogst til barnehager, barne- og ungdomsskoler, kommuner,  offentlige institusjoner. Juletrehogsten gjelder i barskogkommunene på Finnmarkseiendommen. Se kontaktpersoner i lenken.
Elgjakt. Foto Ove Kristiansen
Fra 15. nov. 2016 tilbys begrenset elgjakt i Stabbursdalen i Porsanger kommune. Jaktområdet gjelder de sammenslåtte jaktfeltene 23 - Stabbursdalen nord og 22 - Bastin. Elgjakta tilbys i 4 perioder à 3 dager. Kvoten er på 1 kalv og 1 ungdyr for hver periode. 3-dagers-kortet er på kr. 300,- for jaktleder og kr. 50,- per dag for tilleggsjegere. Jaktkort kan kjøpes fra 11. november på inatur.no.
Vedportalen stenger for vedlikehold fredag den 18.nov. Før du velger vedteig,må du vite om det er skog i området du har tenkt å hogge i.
På natureit.no velger du hogstområdet på kartet via  PC/Mac eller mobil. Du betaler adm. gebyret og skriver ut vedteigseddelen. Om du behøver veiledning kontakter du oss på servicetlf 09975.
Finnmark fylkeskommune har besluttet å utvide elgjakta i jaktfeltene 23- Stabbursdalen Nord og 22 - Bastin i Porsanger kommune, fra 4. nov. til og med 15. des. 2016. Og i Porsanger sør (jaktfelt 9 - 20) f.o.m. 4. november t.o.m. 13. nov. 2016. Med hensyn til reindriften åpnes det ikke for utvidet jakt i jaktfelt 20A - Vuollejohka og jaktfelt 20B - Sangovann.
Foto: Eirik Palm
For enkeltet av elvene ble det tidenes år.
Foto: Eirik Palm
Lokal styring i ti år har bidratt til at vi som bor i Finnmark har tilgang til den desidert billigste jakta og fisket i Norge.
Illustrasjon, fjellrype
Jegere i Finnmark har rapportert inn 14.400 felte liryper så langt i småviltjakta.
Eljakt 2016 foto Einar J. Asbjørnsen
807 elg har blitt innmeldt felt under årets elgjakt i Finnmark. Den største var en okse på hele 334 kilo.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no