Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar grunneier som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
Foto: Eirik Palm
Viktig avklaring i Høyesterett i Stjernøya-saken.
Foto: Eirik Palm
Lokal styring i ti år har bidratt til at vi som bor i Finnmark har tilgang til den desidert billigste jakta og fisket i Norge.
Foto: Eirik Palm
FeFo gir 600.000 kroner til kjøp av verdens største private samling av verker av den samiske kunstneren John A. Savio.
Foto: Emil Halvorsrud
Grunnet høyt jakttrykk forbeholdes rype- og skogsfugljakt bosatte i Finnmark i jaktfelt som har høyere jakttrykk enn 2 jaktdager per km/2. Listen over jaktfeltene som dette gjelder oppdateres jevnlig.
Foto: Lena Kristiansen
Færre ryper gir strengere regulering på Finnmarkseiendommen.
Stor forskjell mellom forventede kostnader og innkomne anbud gjør at styret i FeFo velger å ta en ny anbudsrunde på nytt hovedkontor i Lakselv.
Lasting av tømmer i Pasvik.
Tømmer fra skogene i Finnmark skal gi varme i vinter.
Foto Jan Henrik Hætta
FeFo deler i år ut signalfargede capser til alle elgjaktlag som skal jakte på Finnmarkseiendommen. Formålet er å redusere faren for uhell.
jaktcapser utdeles i:
- Karasjok, 25. august kl. 1700 - 2000 på kontoret til SNO.
- Kautokeino, 29. august kl. 1700-2000 på kontoret til SNO.
- Tana, 1. september kl. 1700-2000 på kontoret til SNO.
 Jaktlagene er også velkommen til FeFos kontorer i Lakselv, Alta, Vadsø (etter 26. august) og Kirkenes (etter 1. sept.) for å hente jaktluer til jaktlagets medlemmer.
Foto: Marit Eggen
Henrik Eira fra Statens naturoppsyn (SNO) og Marit Eggen fra FeFo var i helga ute på innlandsfiskeoppsyn. I løpet av to dager ble 13 fiskere kontrollert, alle kom fra Finland og hadde fiskekortet i orden. Flest fiskere traff oppsynet på i Kautokeino kommune viser seg å være svært attraktiv for tilreisende fiskere.
Nå kan du aktivere fiskedager via SMS. Send FeFofiske og kommunen du skal fiske i til 1963. Eks. "Fefofiske Alta" til 1963. Fiskekortet blir da aktivert for samme dag i Alta kommune.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 
1. oktober 2016
14. oktober 2016
14. oktober 2016
4. november 2016
19. november 2016

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no