Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar forvalter som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
Erna Solberg. Kilde Regjeringen.no
Vi deler ut 150 gratis billetter til konferansen "10 år med Finnmarkseiendommen - veien videre". Du møter blant andre statsminister Erna Solberg, sametingspresident Aili Keskitalo, tidl. justisminister Odd Einar Dørum og tidl. sametingspresident Ole Henrik Magga.
Foto: Eirik Palm
I tillegg utvides aldersgrensen for jaktrabatt og gratis fiske til 20 år.
Tar du Jegerprøven i år? Vi tilbyr gratis jaktkort i hjemkommunen som velkomstgave til førstegangsjegere i Finnmark.
I 2016 innføres gratis og frivillig fiskekort for finnmarkinger. Fiskekortet vil gi nyttig kunnskap om finnmarkingers innlandsfiske. ​Alle som registrerer og aktiverer fiskekort blir med trekningen av flotte friluftspremier på inntil kr 15 000.
Foto: Eirik Palm
For tiende gang deler FeFo ut penger til frivillige lag og foreninger. Her er tildelingene for 2016.

Heldigitaliseringen av tjenester fortsetter i FeFo. Målet er å gjøre det enklest mulig for brukerne.

 

De 5 tomtene er lett tilgjengelige og tildeles fortløpende i Áitejohka hyttefelt i Tana kommune. Området gir muligheter for bærplukking og lakse- og innlandsfiske. Barmarksløype fra Sirma og Båteng, løypa fra Sirma går opp til Laksefjordvidda. Skuterløyper i nærheten gir muligheter for isfiske. Hyttefeltet ligger 36 km. fra Tana bru og ca 10 mil fra Vadsø, retning mot Karasjok.
Festeavtaler på jordbruksarealer som ikke lenger er i drift i Finnmark, blir nå sagt opp og fordelt til de som har behov.
Foto: Eirik Palm
Etter mange år og utallige dugnadstimer åpner Kåfjord jeger- og fiskeforening Mattiselva for laksefiske. FeFo stiller seg i rekken av gratulanter.
Foto: Jan henrik Hætta
I år vil lokale foreninger trolig omsette fiskekort for 12 millioner kroner i FeFo-elvene i Finnmark. Siden 2007 har foreningene fått 3,7 millioner kroner til oppsyn, bestandskartlegging og tilrettelegging.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no