Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk
FeFo skal være en forutsigbar grunneier som ivaretar og utvikler Finnmarkseiendommens verdier, grunn og ressurser i Finnmark. FeFo skal også bidra til god samfunnsutvikling, styrke kulturmangfold og identitet, gi økt verdiskapning og eierskap i Finnmark.
Les mer om FeFo
Følg FeFo på sosiale medier
600 unge spillere fra 59 lag samles i helga til den største innendørs fotballturneringen (7-fotball) i Finnmark. Lykke til alle deltagere. Direktesending TV sendinger: https://www.ifinnmark.no/video/fotball/porsanger/direkte-fefo-turneringen-i-lakselv/v/5-81-439102
Foto: Eirik Palm
Direktøren i FeFo anbefaler styret å anke Nesseby-dommen av 23. januar 2017 til Høyesterett.
Øyvind Nordahl Næss
KRONIKK: Kan vi klare å sikre den lokale fiskerens interesser, samtidig som vi øker ringvirkningene fra tilreisende fiskere i Finnmark?
Foto: Bjarne Riesto
8 av 10 fisker fanges av fastboende. Tilreisende fiskere utgjør ingen trussel for innlandsfisket.
Innlandsfiske gir både velferd, opplevelser og verdier. Det viser en undersøkelse Norsk institutt for naturforskning har gjort for FeFo.
FeFo arkiv
Kvotejakt på gaupe starter 1.februar på Finnmarkseiendommen. Det kan i år felles inntil 2 gauper i Finnmark, innenfor B- området, hvorav inntil en hunngaupe. Jakta stoppes når en voksen hunngaupe er felt eller totalt to gauper er felt. Jakttiden er 1. febr. til 31.mars 2017.
Før du velger vedteig,må du vite om det er skog i området du vil hogge i.
På natureit.no velger du hogstområdet på kartet via  PC/Mac eller mobil. Du betaler adm. gebyret og skriver ut vedteigseddelen. Kontakt oss på servicetlf 09975 om du behøver veiledning
Vi har laget nytt og enklere søknadsskjema. Alle søknader behandles samlet etter søknadsfristene 15. februar og 15. august. Svar kan ventes innen 1. april og 1. oktober.
Jeg vil...
Sentrale sider
 

 Aktivitetskalender

 

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no