Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Om FeFo > Retningslinjer fastsatt av styret

Retningslinjer fastsatt av styret

  

Styrets retningslinjer utmark
​Vedtatt dato
25. feb. 2014 Forvaltning av storviltjakta
16. juni 2011 Forvaltning av småviltjakta
16.sept. 2014 Forpaktning av anadrome vassdrag
6. nov. 2014 Tildeling av lakseplasser (sjølaksefiske)
19.januar 2016 Forvaltning av innlandsfisket
23.-24. mars 2010 Tildeling av grønne midler  
11.-12. juni 2008 Kommunenes behandling etter §24 Finnmarksloven

   

Styrets retningslinjer grunn og rettigheter
​26. juni 2015 Frivillig innløsing av boligtomter
​12.feb.2014 Retningslinjer for opsjoner
​​29. juni 2012 Kontraktløse byggverk i utmark
​24. mars 2009 Bruk av bom på veger
3.-4. februar 2009 Landbrukssaker
16.-17. sept 2008

Tildeling av hyttetomter i regulerte hyttefelt og i områder avsatt til LNF-områder med spredt fritidsbebyggelse/boligbebyggelse

   

Styrets retningslinjer næring
16.-17. sept. 2009 Leting etter mineraler
 
Styrets retningslinjer støtteordninger
16.-17. sept. 2009​ Støtteordninger
    
Styrets retningslinjer samarbeidsprosjekter

31. mars-1. april 2011​

Samarbeidsprosjekter og tiltak
 

​​ ​


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no