Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Om FeFo > Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar om FeFo
expand Spørsmål: Hvem bestemmer barmarkskjøring ?
expand Spørsmål: Hvem skal bestemme over grunnen i Finnmark?
Det er FeFo som har eiendomsretten til grunnen i Finnmark, som tidligere har vært forvaltet av Statskog (§ 49). Finnmark fylkesting og Sametinget velger medlemmer til FeFo styret  (§ 7 i Finnmarksloven).
På denne måten er det befolkningen i Finnmark som vil bestemme over forvaltningen av grunnen i fylket. Finnmarkseiendommen må imidlertid forholde seg til offentlige lover og regler på samme måte som enhver annen grunneier.
expand Spørsmål: Vil Finnmarksvidda privatiseres?
expand Spørsmål: Gjelder Finnmarksloven likt for alle i Finnmark?
Ja. Finnmarksloven er etnisk nøytral. Det vil si at man har like rettigheter etter loven uansett om man er same, nordmann, kven eller har en annen etnisk tilhørighet. Loven inneholder imidlertid noen garantier for at det tas tilstrekkelig hensyn til samiske interesser før det fattes vedtak som kan ha betydning for samisk kultur, reindrift og liknende i utmarksområder (§§ 4 og 10).
expand Spørsmål: Kan jeg fiske i havet utenfor Finnmark?
expand Spørsmål: Hvor er postjournalen?
Postjournalen finner du i Presserommet, lenke: http://www.fefo.no/no/presse/Sider/Postjournal.aspx
expand Spørsmål: Koster det noe å plukke multebær på Finnmarkseiendommen?
expand Spørsmål: Ulovlig barmarkskjøring- Hvor henvender jeg meg om jeg oppdager det?
Det er Politiet og offentlige myndigheter har ansvaret for motorferdselloven, og evt overtredelser av loven.

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no