Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Fiske > Innlandsfiske

Innlandsfiske

FeFo forvalter fiskeretten på ca 95 % arealet i Finnmark. Det er ca. 60 000 innlandsvann større enn 2500 m², med størst utbredelse av røye og ørret. Hvitfisk som sik, harr, abbor, gjedde og lake er vanlig i østlige og indre deler av Finnmark.


Med innlandsfisk menes all ferskvannsfisk med unntak av laks, sjørøye og sjøørret.

Fiskekort 

Fiskekort skal alltid medbringes under fisket og forevises ved kontroll.  Alle personer bosatt utenfor Finnmark må ha fiskekort, bortsett fra:

  • Personer som studerer i Finnmark
  • Personer som avtjener verneplikten i Finnmark
  • Flyktninger med midlertidig opphold i Finnmark
     

Tilreisende fiskere mellom 16 og 20 år fisker gratis, men skal ha fiskekort. Gratis fiskekort for ungdom mellom 16 - 20 år registreres på www.natureit.no.​​ Alle over 20 år må kjøpe fiskekort. Den gamle regelen med at de over 67 år fisker gratis har falt bort.

I 2016 ble et gratis og frivillig fiskekort for finnmarkinger innført. Fiskekortet vil gi FeFo nyttig kunnskap om vår egen bruk av innlandsfiskevann og vassdrag.  

 

Registrer gratis fiskekort på Finnmarkseiendommen (gjelder kun bosatte i Finnmark (natureit.no)
      
  Kjøp/ registrer fiskekort på Finnmarkseiendommen:​ ​
Finnmarkseiendommen Dagskort (1-7 dager) 
Finnmarkseiendommen Dagskort familie (1-7dager)
Finnmarkseiendommen ​Gratiskort ungdom under 20 år​
​Finnmarkseiendommen sesongkort
Finnmarkseiendommen sesongkort-familie
Gratis fiskekort - Bosatte i Finnmark
 
 ​Familiekort gjelder for ektefeller eller samboere og barn under 20 år. ​

Redskapsregler

Bosatte utenfor Finnmark kan kun fiske med stang og håndsnøre. I områder som i forskrift om innlandsfiske med garn, Finnmark § 8 eller i  kommunal forskrift er definert som områder med garnbegrensning, kan personer bosatt utenfor Finnmark kun fiske med en stang eller ett håndsnøre samtidig. Fisket skal​ utøves aktivt og den som fisker skal ha kontinuerlig tilsyn med redskapene.

Bosatte i Finnmark kan i tillegg fiske med garn og andre bundne redskap. Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark, gjengir hvilke redskapsregler som gjelder. 


Aktivering av fiskekort og fangstrapportering
Finnmarkseiendommen er delt inn i fiskeområder som tilsvarer kommunene i Finnmark.

Når du kjøper et fiskekort, skal du aktiverer kortet for den aktuelle kommunen hvor du har tenkt til å fiske i. Selv om kortet er aktivert for en kommune, er det likevel gyldig for hele Finnmarkseiendommen. Dersom du har fisket i en annen kommune enn den du har aktivert for, kan dette endrestil riktig kommune når du leverer fangstrapport.
Årskortet kan ikke aktiveres under kjøp, dette kortet må du selv aktivere før fisket tar til. For å aktivere ditt fiskekort logger du inn på www.natureit.no med kortnummer og passord som du finner øverst til høyre på fiskekortkvitteringen. Du kan levere fangstrapport på samme stedNå kan du også aktivere fiskedager via SMS. Send FeFofiske og fiskesonen du skal fiske i til 1963. Eks. "FeFofiske SVA51" til 1963. Fiskekortet blir da aktivert for samme dag for fiskesonen SVA51.
​ 
Krav om desinfeksjon av fiskeutstyr
Det et absolutt krav om at fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. For mer informasjon, se: Matloven m. forskrifter og Kart over registrerte vassdrag med Gyrodactylus Salaris. 
 

Fiskeravgift

  • Med innlandsfiske i vassdrag der det ikke er anadrome fiskearter (laks, sjøørret og sjørøye), behøver du ikke løse statlig fiskeravgift.
  • Statlig fiskeravgift gjelder kun for fiske etter anadrome fiskearter i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. Betal statlig fiskeravgift ved fiskeravgift.miljødirektoratet.no

Forpaktede vann og vassdrag i Finnmark
FeFo har bortforpaktet 33 vann/vassdrag til lag og foreninger i Finnmark. Forpakter har fått enerett til fiske med garn i vassdraget.

Fiske med stang og håndsnøre etter nevnte vilkår er tillatt, med unntak av 1 vassdrag der egne regler og fiskekort gjelder: 
- Čabardašjohka i Kautokeino, forpaktet av Kautokeino Jeger- og fiskerforening

 Øvrige regler for innlandsfiske er gitt av offentlig myndighet.  Se høyre i menyen.

Kontaktperson ved FeFo utmarksavdeling

Christina Bjørkli til web.jpg

​​​

Christina Bjørkli

Utmarksforvalter

Servicetlf. 09975

Mobiltlf: 468 449 60

Epost: cbj@fefo.no

Besøksadresse: 

Torget, 9700 Lakselv

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no