Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Fiske > Laksefiske
Foto: Egil Liberg

Laksefiske

FeFo forvalter alle laksevassdrag i Finnmark unntatt:
- Tanavassdraget, Altaelva og Neidenelva.
Våre 34 elveforpaktere tar seg av fiskekortsalg, oppsyn, lokale fiskeregler, informasjon om desinfisering og tilrettelegging i vassdragene.

 OBS!  Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må alle betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år behøver ikke betale fiskeravgift.

 Fiskeregler og salg av fiskekort

FeFos 34 elveforpaktere har ansvaret for fiskeregler og salg av fiskekort i ca 50 vassdrag. Forpakterne er behjelpelig med informasjon og det praktiske rundt fisket i de lokale vassdragene. Se: FeFo laksevassdrag​

Fylkesmannens forskrifter danner rammene for fisket i Finnmark. Elveforpaktere kan innføre begrensninger innenfor disse rammene.. Det vil si avkorte eller utvide fisketiden for laks på visse betingelser, samt søke unntak fra forskriften. Det er viktig å gjøre seg kjent med lokale regler i de enkelte vassdrag, i tillegg til fylkesmannens regelverk. 

Desinfisering 

Stopp spredningen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris !
Vær oppmerksom på lokale regler om
desinfeksjon. FeFo pålegger forpaktere å desinfisere alle mulige smitteførende gjenstander som skal brukes under fisket, og utstyr som er brukt utenfor fylket. Elveforpaktere gir informasjon om desinfisering av fiskeutstyret.  

 Se desinfiseringsstasjoner i Finnmark
 

Forpaktningsordning

Fiskeretten blir i de fleste elvene forpaktet (leiet) bort til lokale lag og foreninger. Lokal kunnskap og kultur er avgjørende for å sikre særpreget til det enkelte vassdraget. Finnmarksloven § 26  viderefører ordningen fra 1950-tallet , noe som sikrer lokal medvirkning.

FeFo vil gjennom  Retningslinjer for forpaktning av laksevassdrag  bidra til at den lokale forvaltningen styrkes.  Det betyr at forpakterne kan fatte egne vedtak så lenge de forholder seg til offentlige lover og forskrifter og retningslinjer.

 Kontaktperson ved FeFo utmarksavdeling

 

Steinar N.  Christensen

Utmarksforvalter

Servicetlf. 78 95 50 00​

Mobiltlf: +47 905 03 329

E-post: sch@fefo.no

Besøksadresse:

Kirkeveien 20, 9811 Vadsø

 

​ ​​​​​​​​​​​


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no