Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Fiske

Fiske

Foto: Egil Liberg
FeFo forvalter alle laksevassdrag i Finnmark unntatt: - Tanavassdraget, Altaelva og Neidenelva. Våre 34 elveforpaktere tar seg av fiskekortsalg, oppsyn, lokale fiskeregler, informasjon om desinfisering og tilrettelegging i vassdragene.
FeFo forvalter fiskeretten på ca 95 % arealet i Finnmark. Det er ca. 60 000 innlandsvann større enn 2500 m², med størst utbredelse av røye og ørret. Hvitfisk som sik, harr, abbor, gjedde og lake er vanlig i østlige og indre deler av Finnmark.
Det er over 1600 registrerte lakseplasser på Finnmarkseiendommen. Søknadsfristen er 1. desember hvert år.

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no