Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Jakt > Bjørn, jerv, ulv og gaupe
Foto: Lars Krempig

Bjørn, jerv, ulv og gaupe

FeFo tilbyr lisensfelling/kvotejakt på bjørn, jerv, ulv og gaupe på Finnmarkseiendommen. Du må registrere deg som lisensjeger i jegerregisteret (gratis) og kjøpe jaktkort hos FeFo. Kortsalget starter 1. juli.

Finnmark har i dag jaktbare bestander av bjørn, jerv og gaupe. Pasvik har over lang tid vært fast tilholdssted for ynglende bjørn, og det meldes stadig inn bjørne­observa­sjoner fra resten av fylket også. Jerv og gaupe finnes over hele fylket med unntak av øyene

Rovviltkort kjøpes på inatur.no 
For å jakte bjørn på Finnmarkseiendommen må jegere kjøpe rovviltkort. For å jakte jerv, ulv eller gaupe kan jegere velge mellom rovviltkort og småviltkort.
 

Det gjøres unntak for jegere som deltar på elgjaktlag. Elgjegere kan, uten å kjøpe jaktkort,  delta på lisensfelling av bjørn og jerv i eget jaktfelt i elgjakttida, og innenfor lovlig jakttid for artene. NB! Jegere som skal jakte bjørn innenfor elgjaktfelt, oppfordres til å holde kontakt med andre aktuelle elgjaktlag. Dette for å unngå konflikter,  spesielt i forbindelse med skadeskyting.

Jegere bosatt utenfor Finnmark kan delta på lisensfelling av bjørn, jerv, ulv, og kvotejakt etter gaupe. ​

Stortinget har åpnet for begrenset jakt på disse artene gjennom ordningene med lisensfelling (bjørn, ulv og jerv) og kvotejakt på gaupe. Rovviltportalen gir utfyllende informasjon om reglene for slik jakt og om artenes bestandssituasjon og forvaltning.​

Miljødirektoratet og rovviltnemnda fastsetter kvoter og geografiske avgrensninger for slik jakt.  Nærmere informasjon om kvoter og tillatte jaktområder gis av fylkesmannen når vedtak foreligger.

Tilgjengelig kvoter opplyses på Fylkesmannens kvotetelefon tlf. 78 95 03 97.
Fra og med 1. juni til og med 15. oktober har Fylkesmannen en beredskapstelefon for rovvilt, tlf 934 94 380.
 


Kontaktpersoner ved FeFo utmarksavdeling

 

 Anders Aarthun Ims

Utmarksforvalter
 
Servicetelefon: 78 95 50 00​
Mobil: 977 64 667
 
E-post: aim@fefo.no
 
Besøksadresse:

 


Christina Bjørkli

Utmarksforvalter

Servicetelefon: 78 95 50 00
Mobil: 468 44 960

E-post: cbj@fefo.no​

Besøksadresse:

Torget, 9700 Lakselv​

 

​​​​​

​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no