Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Jakt > Elg
Foto: Lena Kristiansen

Elg

FeFo administrerer elgjakta på Finnmarkseiendommen. Elgjakta er fordelt på til sammen ca. 276 jaktfelt i 24 vald. Tildeling av elgjakt foregår etter søknad og elektronisk loddtrekning.


 

FeFo tilbyr i 2017 elgjakt på til sammen 276 jaktfelt med en samlet fellingskvote på 1012 elg.​

Vakttelefon for elgjegere er åpen m.kl. 08.30 - 15.30 og kl  20.00 - 22.00 hver dag i  elgjakta.

  • Vakttelefonnr.  941 40 976 for kommunene: Karasjok, Kautokeino, Alta, Kvalsund, Porsanger, Lebesby, Nordkapp og Gamvik. 
  • ​​Vakttelefonnr.  948 36 628​  for kommunene: Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger, Berlevåg og Båtsfjord.

​Elgjakta på Finnmarkseiendommen er den rimeligste i landet. Prisnivået er rimeligere enn hos både Statskog og fjellstyrene.

  •  ​J​aktlag søker jaktfelt elektronisk via inatur.no.​ (fristen var 20. april 2017)

 Etter Finnmarkslovens § 23 er elgjakt en rettighet for bosatte i Finnmark. Det er imidlertid åpnet for at jegere bosatt utenfor Finnmark kan delta på lokale jaktlag.

Bestands­planene utarbeides av FeFo i samråd med kommuner og brukergrupper. Gjeldende bestandsplan er for perioden 2015-18.

Fram til 1960-tallet var elgen et sjeldent dyr de fleste steder i Finnmark.  Siden har elgstammen og avskytingen akselerert i størrelse, fra 15 felte dyr i 1961 til rekordfelling på 850 dyr i 2012. Elgstammen i Finnmark kjennetegnes ved at den i større grad enn i resten av landet er naturlig sammensatt, med tilnærmet lik kjønnsfordeling, høyere gjennomsnittsalder og mange store dyr (elgokser med slaktevekt på over 300 kg felles årlig). Dette har sammenheng med lavere bestandstetthet og fellingseffektivitet enn i resten av landet.

Elgstammen i Finn­mark er geografisk delt inn i 5 bestandsplanområder (hovedbestander), som hver er delt inn i ett eller flere vald (delbestander). FeFo bygger elgjaktforvaltningen på mål nedsatt i bestandsplaner -  en plan for hvert bestandsplanområde med delplaner for hvert vald.  Kvotemessig forvaltes valdene hver for seg. 

Kontaktperson ved FeFo utmarksavdeling

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter

Servicetlf. 78 95 50 00
Mobiltelefon 977 64 667

E-post: aim@fefo.no

Besøksadresse

Skogforvalterveien 8

9513 Alta

 

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no