Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Jakt > Elgjaktfelt Karasjok kommune

Elgjaktfelt Karasjok kommune

Tabellen under inneholder jaktfeltkart med fellingsplott. Jaktfeltkartene er presentert i kronologisk rekkefølge.
​​
Karasjok felt 1 Sohpparvađđa A3S.pdf
Karasjok felt 2 Baišjohka A3L.pdf
Karasjok felt 3 Básteskáidi A4L.pdf
Karasjok felt 4 Goddevađđa A4S.pdf
Karasjok felt 5 Ádjatskáidi A4L.pdf
Karasjok felt 6 Valjohka A4S.pdf
Karasjok felt 7 Sávkadas A4L.pdf
Karasjok felt 8 Njukčaskáidi A4L.pdf
Karasjok felt 9 Njárgasaš A4S.pdf
Karasjok felt 10 Biippuidvárri A4S.pdf
Karasjok felt 11 Guorpmet A4S.pdf
Karasjok felt 12 Unna Gállováráš A4L.pdf
Karasjok felt 13 Lássevárri A4L.pdf
Karasjok felt 14 Fáhttevárri A3S.pdf
Karasjok felt 15 Girkovárri A4S.pdf
Karasjok felt 16 Nieiddaidvárri A4L.pdf
Karasjok felt 17 Hàldevadda A4S.pdf
Karasjok felt 18 Iešvárri A4L.pdf
Karasjok felt 19 Geaimmejàvri A4L.pdf
Karasjok felt 20 Varitvárri A4S.pdf
Karasjok felt 21 Guškkesvuopmi A4S.pdf
Karasjok felt 22 Jalgesvárri A4S.pdf
Karasjok felt 23 Stuorra Čearru A3S.pdf
Karasjok felt 24 Mollešoaivi A4L.pdf
Karasjok felt 25 Likčačearru A3S.pdf
Karasjok felt 26 Čorotoaivi A3L.pdf
Karasjok felt 27 Doigesvađđa A4L.pdf
Karasjok felt 28 Ruotkkoroavvi A4S.pdf
Karasjok felt 29 Nuorrojohka A4S.pdf
Karasjok felt 30 Bojobeasvárri A4S.pdf
Karasjok felt 31 Áitevárri A3S.pdf
Karasjok felt 32 Mirkkovárri A4L.pdf
Karasjok felt 33 Suolomaras A4L.pdf
Karasjok felt 34 Goržžiroavvi A4S.pdf
Karasjok felt 35 Bierssáskáidi A4L.pdf
Karasjok felt 36 Šuolggajohka A4L.pdf
Karasjok felt 37 Báhkkilvárri A4S.pdf
Karasjok felt 38 Jeagilvárri A3S.pdf
Karasjok felt 39 Ámmunája A4S.pdf
Karasjok felt 40 Dilljaskáidi A4L.pdf
Karasjok felt 41 Dákteroavvi A4S.pdf
Karasjok felt 42 Čáhppesjohka A4S.pdf
Karasjok felt 43 Gámehiseana A4S.pdf
Karasjok felt 44 Ruvvaš A4S.pdf
Karasjok felt 45 Beahcečaŋŋá A4S.pdf
Karasjok felt 46 Stohkkečaŋŋá A4S.pdf
Karasjok felt 47 Ássuorggebuollán A4L.pdf
Karasjok felt 48 Muoidonvárri A4L.pdf
Karasjok felt 49 Bikketmaras A4S.pdf
Karasjok felt 50 Salčoskáidi A4S.pdf
Karasjok felt 51 Geassároavvi A4L.pdf
Karasjok felt 52 Njoammeljohka A4L.pdf
Karasjok felt 53 Noaidátvárri A4L.pdf
Karasjok felt 54 Ráitejohka A4L.pdf
Karasjok felt 55 Guorrasvárri A4L.pdf
Karasjok felt 56 Basevuovdi A4L.pdf
Karasjok felt 57 Rávotjohka A4L.pdf
Karasjok felt 58 Allamaras A4S.pdf
Karasjok felt 59 Heargejohka A4L.pdf
Karasjok felt 60 Máreveajskáidi A4L.pdf
Karasjok felt 61 Sarvvesčielgi A4L.pdf
Karasjok felt 62 Vuhčulskáidi A4L.pdf
Karasjok felt 63 Čalbmetbealvárri A4S.pdf
Karasjok felt 64 Galmmat A4L.pdf
Karasjok felt 65 Galmmatnussir A4S.pdf​​
 

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no