Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Jakt

Jakt

Foto: Lena Kristiansen
FeFo administrerer elgjakta på Finnmarkseiendommen. Elgjakta er fordelt på til sammen ca. 276 jaktfelt i 24 vald. Tildeling av elgjakt foregår etter søknad og elektronisk loddtrekning.
Foto: Lena Kristiansen
Jaktkortsalget på Finnmarkseiendommen starter 1. juli (rovviltkort, sesongkort bosatte i Finnmark) og 1. august. Jegeravgiften være betalt før du kjøper jaktkort. Jegere plikter å sette seg inn i vilkår for jaktutøvelse før de skal på jakt.
Aktivering og fangstrapportering av jaktkort er en viktig del av bærekraftig småviltforvaltning på Finnmarkseiendommen. Dette er med på å gi oss nyttig data på jaktfeltnivå slik at vi kan drive kunnskapsbasert småviltforvaltning.
Jaktkort for små rovvilt tilbys og er gyldig på hele Finnmarkseiendommen. Kortet kan kjøpes fra 1.juli for kr 90,-.
Tabellen under inneholder jaktfeltkart med fellingsplott. Jaktfeltkartene er presentert i kronologisk rekkefølge.
Tabellen under inneholder jaktfeltkart med fellingsplott. Jaktfeltkartene er presentert i kronologisk rekkefølge.

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no