Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Jakt

Jakt

Foto: Lena Kristiansen
FeFo administrerer elgjakta på Finnmarkseiendommen. Elgjakta er fordelt på til sammen ca. 276 jaktfelt i 24 vald. Tildeling av elgjakt foregår etter søknad og elektronisk loddtrekning.
Foto: Lena Kristiansen
Jaktkortsalget på Finnmarkseiendommen starter 1. juli (rovviltkort, sesongkort bosatte i Finnmark) og 1. august. Før du kjøper jaktkort må jegeravgiften være betalt. Jegere plikter å sette seg inn i vilkår for jaktutøvelse før de skal på jakt.
Aktivering og fangstrapportering av jaktkort er en viktig del av bærekraftig småviltforvaltning på Finnmarkseiendommen. Dette er med på å gi oss nyttig data på jaktfeltnivå slik at vi kan drive kunnskapsbasert småviltforvaltning.
FeFo viderefører jakttidsbegrensning på grågås på Ingøy (jaktfelt MAS1) m. kl. 08.00 -17.00 i perioden 21. august tom 31. august 2016.
Bjørnejakta starter 21.august. Kvoten for årets lisensjakt i region 8 er 3 bjørner, hvorav maks 2 binner. Inntil 1 bjørn kan felles i B- området øst for Munkefjorden i Sør- Varanger kommune. Jervejakta starter 10. september.
Jaktkort for små rovvilt tilbys og er gyldig på hele Finnmarkseiendommen. Kortet kan kjøpes fra 1.juli for kr 90,-.

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no