Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Jakt > Småvilt
Foto: Lena Kristiansen

Småvilt

Finnmarkseiendommen er 46 000 km2 stort med varierte muligheter for småviltjakt. Ryper, hare, storfugl, rev og gås er noen av artene det kan jaktes på i Finnmark.

 

Småviltjakt på Finnmarkseiendommen
Småviltjakt på Finnmarkseiendommen er delt inn i 134 jaktfelt, der jegerne på forhånd skal registrere hvor de skal utøve jakt. Fangstrapportering skjer også på jaktfeltnivå. Dette skal sikre en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av småviltet.

Når jaktkortet ditt er aktivert i et jaktfelt, er kortet også gyldig i resten av kommunen (kommunekort) eller på hele Finnmarkseiendommen (fylkeskort).

FeFo har innført reguleringer for å sikre en bærekraftig forvaltning av småviltet i det enkelte jaktfelt. De nye reguleringer innebærer begrensinger i adgangen for tilreisende på de mest populære jaktfeltene. Bosatte i Finnmark har adgang til jakt i alle jaktfelt hele jaktsesongen.  Enkeltarter kan få innkortet jakttid og det kan opprettes lokale friområder ved behov.
 
NB! Det er innført pliktig fangstrapportering.
 
Småviltbrosjyren 2013 - 2014
Se vilkår for småviltjakt
 
Salg av jaktkort 
Jaktkortsalget for sesongen 2013/ 2014 starter 1.august.

Du behøver ikke å aktivere jaktkort for jakt på rovvilt som gaupe, jerv, rødrev, mink, mår, røyskatt, mårhund eller kråkefugl, men fangsten skal rapporteres etter endt jakt.

Håper du får gode jaktopplevelser i Finnmark. 

Kontaktperson ved FeFo utmarksavdeling

Even Borthen Nilsen

Utmarksforvalter

Servicetelefon: 09975
Mobil: 926 87 818

E-post: ebn@fefo.no

Besøksadresse:

Torget, 9700 Lakselv

 

​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Postuttak, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731 | Tlf: 09975 | E-post: post@fefo.no