Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her FEFO > FeFo Norsk > Jakt > Småvilt
Foto: Lena Kristiansen

Småvilt

Jaktkortsalget på Finnmarkseiendommen starter 1. juli (rovviltkort, sesongkort bosatte i Finnmark) og 1. august.
Jegeravgiften være betalt før du kjøper jaktkort. Jegere plikter å sette seg inn i vilkår for jaktutøvelse før de skal på jakt.

Ny høring på retningslinjene for småviltjakt. Svarfristen er 15. april.

Folkemøtene om småviltjakta avsluttet den 15.mars.
Webinar arrangeres på Facebook, onsdag den 21.mars.

Kontaktpersoner: 
Christina Agnes Bjørkli og Einar J. Asbjørnsen kan nås på tlf 78 95 50 00 eller skriv til post@fefo.no
 ------------------------------------------------

Småviltjakt på Finnmarkseiendommen er delt inn i 136 jaktfelt. Jegerne skal på forhånd registrere hvor de skal jakte. Pliktig fangstrapportering skjer også på jaktfeltnivå. Ordningen skal sikre en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av småviltet.

 

RYPEKVOTE OG REGULERINGER I 2017/ 2018 PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN:

Dagskvote på én lirype og én fjellrype, eller to fjellryper. Dagskvoten gjelder på hele Finnmarkseiendommen, unntatt Pasvik og Karasjok kommune. 

  • Pasvik (SVA7, SVA9, SVA10,SVA11 og SVA12) én hønsefugl per jeger per dag 
  • Karasjok kommune: To hønsefugl,  hvorav én skogsfugl og/eller én lirype per jeger per dag. 
  • Innkortet jakttid på rype på Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy fra 10. september til 23. desember. I tillegg reguleres tallet for jegere per dag i de enkelte jaktfeltene. 
  • Videre halveres grensen for antall tilreisende jegere i de ulike jaktfeltene. 
  • I Kautokeino kommune reduseres antall tilreisende jegere i høstbeiteområder for rein
  • Reguleringer skjer også etter antall jegere per kvadratkilometer. Sjekk jaktrykket på natureit.no
Jaktforbud på Ingøya er gjeldende på FeFo-grunn i perioden 
 21.aug. - 31.aug. mellom kl 08:00- 17:00. 
 

Statlig jegeravgift er et vilkår for å  løse jaktkort på Finnmarkseiendommen: KJØP AV JAKTKORT 
Prisene på jaktkortene  varierer etter alder og bostedsadresse. Korrekt informasjon må oppgis ved kjøp av kort.
  
Fødselsdatoen kontrolleres mot ditt jegernummer og prisen justeres automatisk etter alder og bosted.
  
Ungdom under 20 år bosatt i Finnmark får automatisk 80 % rabatt på sesongkort kommune og sesongkort fylke.

For tilreisende jegere er sesongkortet for kommuner ikke gyldig  før 25. september. Jaktkortet må aktiveres for det enkelte jaktfelt med korrekt dato.
 
  Kjøp jaktkort  ​​  Korttype
​Bosatte i Finnmark ​ ​ ​ ​ 

​​​​Sesongkort bostedskommune **

​​Sesongkort annen kommune
Sesongkort fylke **
* Tilreisende jegere ​ ​ ​​​ Dagskort (1-7) **
​Sesongkort kommune i perioden 25.sept. - 15.april
Hundetreningskort fylke​
​Under 20 år Sesongkort fylke​
 
  * Gjelder ikke snarefangst av rype 
  ** 80 % rabatt  for ungdom under 20 år får ved kjøp av disse kortypene
 
 Lokale kortselgere tar et gebyr på kr 65,- ved salg av jaktkort.
 
Gratis sesongkort tildeles til førstegangsjegere som tar jegerprøven i 2017. Kortet gjelder i bostedskommunen.
 
 AKTIVERING AV JAKTKORT 
 

Når jaktkortet ditt aktiveres i et jaktfelt, er kortet også gyldig i resten av kommunen (kommunekort) eller på hele Finnmarkseiendommen (fylkeskort). 

Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp.

FeFo har innført reguleringer for å sikre en bærekraftig forvaltning av småviltet i de enkelte jaktfelt. Reguleringene innebærer blant annet begrensinger i adgangen for tilreisende i de mest populære jaktfeltene. 
 
Bosatte i Finnmark har adgang til jakt i alle jaktfelt hele jaktsesongen.  Enkeltarter kan få innkortet jakttid og det kan opprettes lokale fredningsområder ved behov.
  
Pliktig aktivering av jaktkort og fangstrapportering er innført  for å sikre en kunnskapsbasert​ forvaltning av småviltet for kommende generasjoner i Finnmark fylke. 
 
         ​​ Vilkår for småviltjakt

 
Du behøver ikke å aktivere jaktkort for jakt på rovvilt som gaupe, jerv, rødrev, mink, mår, røyskatt, mårhund eller kråkefugl. Husk fangstrapportering​ etter endt jakt. 
 
Håper du får gode jaktopplevelser i Finnmark.   
 

Kontaktperson ved FeFo utmarksavdeling


Christina Bjørkli

Utmarksforvalter

Servicetelefon: 78 95 50 00​
Mobil:+47 468 44 960

E-post: cbj@fefo.no​

Besøksadresse:

Torget, 9700 Lakselv

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​
​​​​​​​​​

 
 
 

Finnmarkseiendommen • Finnmárkkuopmodat

Hovedkontor: Torget, 9700 Lakselv | Postadr: Postboks 133, 9811 Vadsø | Fakturaadr: Finnmarkseiendommen avd. Alta, Postboks 1609, 9509 Alta | Org.nr: 989 480 731
Tlf: 78 95 50 00 | E-post: post@fefo.no