Folkemøte om rypejakt og reiseliv

torsdag 2. mai 2019, 18.00 - 21.00

Informasjon

FeFo ønsker å øke ringvirkninger fra rypejakta i Kautokeino. Samtidig  vil vi undersøke og diskutere hvordan øke verdiskaping for lokalt reiseliv. 
Vi lokker med kaffe og godbit. Velkommen/ bures boahtin.

Bakgrunn for folkemøtet er de nye retningslinjene for småviltjakt fra 27.juni 2018:

8. Næringsvirksomhet
Reiselivsbedrifter kan søke om prioriterte jaktkort for sine kunder for å sikre forutsigbarhet.
Krav til søker er at det kan vises til et organisasjonsnummer og godkjent skatteattest. Søknad sendes FeFo innen 15. juli.
Lokale reiselivsbedrifter skal prioriteres. I områder med særlige utfordringer søker FeFo tilrettelagt ordninger for lokalt næringsliv som også ivaretar hensynet til andre brukere. Se styrereferat 26.juni?

Fra saksframlegget til styret, retningslinjer småviltjakt:
Direktøren ser også at det kan gis større verdiskaping lokalt fra rypejakta ved å knytte deler av dagskortene som selges til personer bosatt utenfor Finnmark til lokale turoperatører.
I første omgang kan dette ses i sammenheng med områder der det er behov for å ta hensyn til reindrifta, og direktøren ønsker å prøve ut en slik ordning i Kautokeino fra sesongen 2019.

FeFo utførte tidligere høringer i hele Finnmark, og folkemøte i Kautokeino den 6. mars 2018, om endringene i retningslinjene for småviltjakt.

Hilsen
Christina Bjørkli, utmarksavdelingen

Sted

Thon hotell, Guovdageainnus/ Kautokeino
 

Kontakt

FeFo
Idrettsveien 2,  9700 Lakselv

Tlf.: 78955000

E-post : post@fefo.no

Nettside: http://www.fefo.no

Christina Bjørkli
Legg til hendelsen i din kalender