FEFO

Nanne/Styrk

tirsdag 4. februar 2020 12.00 - onsdag 5. februar 2020 12.00

Informasjon

Hva skal til for å styrke samisk språk, kultur og samfunn?

For andre gang arrangeres FeFo-konferansen.

I år spør vi hva som skal til for å styrke samisk språk, kultur og samfunn.

Foredragsholdere vil bli offentliggjort fortløpende:

* Tradisjonell kunnskap – en forutsetning for god forvaltning v/Thomas Hansen fra Mearrasiida
* Å bære kultur kjøkkenveien v/Máret Rávdná Buljo, daglig leder ved Boazovázzi, reineier og samisk matgründer
* Vill mat og høstingskultur i barnehagen v/ Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig og Kari Wallem Bøe fra UiT Norges arktiske universitet

Meld deg på her

/

Dál lágiduvvo nubbi FeFo-konferánsa.

Dán jagi mii jearrat das, mii gáibiduvvo nannen dihte sámi giela, kultuvrra ja servodaga.

Logaldallit almmuhuvvojit dađistaga.

* Árbediehtu eaktun buori hálddašeapmái, Thomas Hansen Mearrasiiddas
* Kultuvrra guoddit boaššu bealde, Máret Rávdná Buljo, boazoeaiggát, siidaeamit Boazovázzi fitnodagas ja sámibiepmu áŋggirdeaddji
* Biebmu ja meahcásteapmi mánáidgárddis, Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig ja Kari Wallem Bøe, UiT Norgga árktalaš universitehtas 

https://form.arkon.no/?id=5355&key=nGo1xn

Sted

Alta
 

Kontakt

FeFo
Idrettsveien 2,  9700 Lakselv

Tlf.: 78955000

E-post : post@fefo.no

Nettside: http://www.fefo.no

Legg til hendelsen i din kalender