FEFO

Dán jagáš rievssatbivdu

 Árvomeroštallan čájeha ahte dán jagi lea gaskageardán rievssatjahki.

Árvomeroštallan čájeha ahte dán jagi lea gaskageardán rievssatjahki – muhto go lea olu čivgan muhtin báikkiin de lea buorre oppalaččat.  Logut čájehit ahte leat olu ráves lottit, gaskageardán ja buorre čivgan. Leat stuora báikkálaš erohusat, riddoguovlluin lea eanet čivgan go siseatnamiin.
 
Slik er utsiktene til årets rypejakt - Finnmarkseiendommen.

FeFo lea ovttasráđiid NJFF Finnmárku, Oarje-Finnmárkku loddebeanaservviin ja Sámi Bivdo- Ja Meahcástanservi bidjan dan jagaš eriid:

  • Beaiveearri buohaide Finnmárkkuopmodagas lea guhtta (6) rievssaha ja meahccelotti (rievssahat ja meahccelottit oktiibuot). Eanemusat guokte (2) meahccelotti. 
  • Åigodatearri báikeolbmuide leat 50 rievssaha ja meahccelottit (rievssahat ja meahccelottit oktiibuot) Finnmárkkuopmodagas. Áigodatearris sáhttet leat (5) meahccelotti.
  • Áigodatearri eará ássiide leat 25 rievssaha ja meahccelotti (rievssahat ja meahccelottit oktiibuot) Finnmárkkuopmodagas. Áigodatearis sáhttet leat (3)  meahccelotti.
  • Sállanis, Gádde-Iččáin, Iččáin, Jealmmeseadjus/Ruotnjárggas ja Muosáin ráddjejuvvo bivdoáigi ná: - čakčamánu 10. beaivvis juovlamánu 23. beaivái.
  • Iččáin ja Láhpis lea lohkogáržžádus ja gusto Finnmárkku ássiide maid

Et begrenset antall jaktkort for tilreisende ble lagt ut for salg 1. august. Noe flere kort blir lagt ut fra 1. september klokka 13. I vurderingen tas det hensyn til bestand, jakttrykk, tidligere høstingsrater og reindrift. Ikke benyttede reiselivskort blir også lagt ut i kortsalgsportalen. Ved behov blir det også vurdert jaktkort for harejakt på øyene i Vest-Finnmark.

- Av erfaring vet vi at jaktuttaket i større grad er påvirket av hvor mange som jakter enn av hvor store dagskvotene og sesongkvotene er. De neste to dagene vil vi derfor gjøre konkrete vurderinger i populære jaktfelt og ta stilling til om og eventuelt hvor mange flere kort vi skal legge ut for salg 1. september, sier leder utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

I tillegg vil FeFo i oktober gjennomføre et oppfølgingsmøte med brukerne, hvor blant annet jaktstatistikk så langt i sesongen og iverksatte reguleringer blir vurdert.

- Årets takseringer viser en bred oppgang samlet sett og jegerne kan se fram til fine natur- og høstingsopplevelser når jakta starter 10. september. Bestandsbildet mange jegere vil møte vil være ganske bra med fugl, fordelt på både enkeltfugl og par, små kull og store kull. Voksenfugl har litt bedre overlevelse enn årskyllinger, og ved å styre fellingene mot større kull fremfor enkeltfugl eller par, øker sjansene for å felle årskyllinger og jegerne bidrar dermed til forvaltningen, fortsetter Asbjørnsen.

For å senke terskelen for nye jegere å komme seg på jakt, gir FeFo gratis sesongkort til alle lokale førstegangsjegere på Finnmarkseiendommen.

- Jakt er mer enn felling av vilt. Det er naturopplevelser, samhold, spenning, bålfyring og slitne bein. Vi har jaktet elg og ryper i mer enn 6000 år i Finnmark, og i år kan det være en fin anledning å ta med ungdommen i huset på jakt, for å introdusere dem for en gammel kulturarv, avslutter Asbjørnsen. ​​​​​​

---

  • Beahcelottit leat ráfáidahttojuvvon Álttá suohkanis ja Porsáŋggu gielddas
  • Ii leat lohpi bivdit ja gárdut lagabus go 300 mehtera eret iežas bissehan fievrrus meahccebiilaluoddaguorain Kárášjogas ja Mátta-Várjjagis 

(Foto: Sunniva Lillesund)
 

Váldde oktavuoda

Einar Johannes Asbjørnsen
Jodiheaddji meahcceossodat
E-poasta
Telefovdna 78 95 50 00
Mobiltelefovdna 482 04 187