Kvoter og reguleringer for småviltjakta 2023/2024

Gode rypebestander på Finnmarkseiendommen gir muligheter for flotte opplevelser i høst. 

Årets takseringer viste de høyeste tetthetene av lirype siden begynnelsen på 2000-tallet. Tallene viser bra med voksenfugl, og gjennomgående god produksjon. Det er likevel betydelige lokale variasjoner, og i enkelte områder er produksjonen dårlig. Generelt er det bedre produksjon langs kysten enn på indre strøk.    

28. august hadde vi møte med NJFF Finnmark, Boarri og Vest-Finnmark fuglehundklubb. Vi fastsatte følgende reguleringer på Finnmarkseiendommen: 

Kvoter

  • Samlet dagskvote for alle jegere er på 6 ryper og skogsfugl. Av dagskvoten kan inntil 1 være skogsfugl.​ Følgende unntak gjelder: For jaktfeltene SVA9, SVA10, SVA11 og SVA12 er dagskvoten 1 rype og 1 skogsfugl. 
  • Samlet sesongkvote for bosatte i Finnmark er på 50 ryper og skogsfugl, av sesongkvoten kan inntil 3 være skogsfugl.​ 
  • Samlet sesongkvote for tilreisende jegere er på 25 ryper og skogsfugl, av sesongkvoten kan inntil 2 være skogsfugl.​ 

Bestemmelser

  • På Sørøya, Rolvsøya, Ingøya, Hjelmsøya og Måsøya er det innkortet jakttid ryper: 10. september - 23. desember​ 
  • Ingøya: Jaktforbud på FeFo-grunn på Ingøya kl. 08:00- 17:00 i perioden fom. 21. august tom. 31. august.​ 
  • På Ingøya og Loppa øy gjelder antallsbegrensning også bosatte i Finnmark.​ 
  • Storfugl er fredet i kommunene Alta og Porsanger. 
  • Jakt og fangst får ikke skje nærmere enn 300 meter fra eget parkert kjøretøy langs skogsbilvegene i barskogområdene i Karasjok og i Sør-Varanger. 

Et begrenset antall jaktkort for tilreisende ble lagt ut for salg 1. august. Noen flere jaktkort blir tilgjengelig fra 1. september klokka 10. I vurderingen tas det hensyn til bestand, jakttrykk, tidligere høstingsrater og reindrift.​ Ved behov blir det også vurdert jaktkort for harejakt.  

Vi møter foreningene igjen 18. oktober. Da ser vi på jaktstatistikk så langt i sesongen og vurderer reguleringene. 

Utsikter for årets rypejakt - Finnmarkseiendommen - eies av alle i Finnmark (fefo.no) 

Kontakt

Einar Johannes Asbjørnsen
leder/jođiheaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 48 20 41 87