FEFO

Aktuelt

Skal komme fellesskapet til gode.
- Det gleder oss at folk bruker Finnmarkseiendommen til jakt, fiske og friluftsliv.  Derfor er vi spesielt glade for å tilrettelegge for de gode aktivitetene rundt om i Finnmark, sier direktør Jan Olli i FeFo.

Klart for første sesong med krav om bostedsadresse i Norge for isfiske på Finnmarkseiendommen.

 

15. februar går neste frist ut for å søke grønne midler fra FeFo.

Sjølaksefisket har vært litt bedre enn snittet, mens elvefangstene har vært under. Totalt sett gir det et normalår for laksefiskefisket i Finnmark i fjor.

FeFo har innført krav om bostedsadresse i Norge for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen mellom 15.mars og 15.juni .
Det kan gis dispensasjon fra bostedskravet i angitte områder, og fortrinnsvis til lokalt reiseliv. Reiselivsbedrifter og enkeltpersoner kan nå søke om dispensasjon fra bostedskravet.

Søk dispensasjon

Det handler om å ivareta formålet i Finnmarksloven, skriver styreleder Bente Haug.

 

Forhandlingsutvalget i Nordkapp og FeFo hadde sitt første møte denne uka. Målet er å finne løsninger for Nordkapplatået, som er de beste for begge parter.

Nordkapp kommune og FeFo gjør felles front for å sikre inntekter og lokale ringvirkninger fra driften av Nordkapplatået. Partene er enige om å jobbe sammen for å finne løsninger som er til beste for begge.

Repparfjordelva er blant de beste i Finnmark. Her er en lksefisker like over Milchsvingen

Her finner du de 20 beste lakseelvene i Finnmark. Vi spår nok en god sesong for de fleste elvene, men færre rekorder.

I dag avsa Utmarksdomstolen sin dom om eiendomsrettigheter i Gulgofjorden i Berlevåg kommune.

 

Rypepar.

Hensynet til lokal bruk styrkes i småviltjakta. Samtidig skal forvaltningen av rypebestanden bli enda bedre.

Fant du det du lette etter?