FEFO

Aktuelt

En million kroner utdeles til lag og foreninger i Finnmark. Midlene fordeles på våren og høsten. - Det gleder oss at folk bruker Finnmarkseiendommen til jakt, fiske og friluftsliv.  Derfor er vi spesielt glade for å tilrettelegge for de gode aktivitetene rundt om i Finnmark, sier direktør Jan Olli i FeFo.

Flere skal komme lettere inn i boligmarkedet i pressområder. Nytt pilotprosjekt mellom FeFo og Polarlys Boligbyggelag.

Søk jaktfelt på Finnmarkseiendommen. Jaktsesongen 2019 kan elgjegere i Finnmark søke på til sammen 300 jaktfelt, med en samlet fellingskvote på 1011 dyr. I år tilbyr også FeFo elgjakt i Øvre Anárjohka.

Elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark gjenopptas i 2019 for alle fylkets jegere. Finnmarkingene får jakttilbudene først, deretter åpnes det tilbud om elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark (ØANP) for alle i Norge.

15. august går neste frist ut for å søke grønne midler fra FeFo.

Klart for første sesong med krav om bostedsadresse i Norge for isfiske på Finnmarkseiendommen.

Sjølaksefisket har vært litt bedre enn snittet, mens elvefangstene har vært under. Totalt sett gir det et normalår for laksefiskefisket i Finnmark i fjor.

FeFo har innført krav om bostedsadresse i Norge for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen mellom 15.mars og 15.juni .
Det kan gis dispensasjon fra bostedskravet i angitte områder, og fortrinnsvis til lokalt reiseliv. Reiselivsbedrifter og enkeltpersoner kan nå søke om dispensasjon fra bostedskravet.

Søk dispensasjon

Vi gjør det enda enklere for brukerne av Finnmarkseiendommen.

Fant du det du lette etter?