FEFO

Aktuelt
bjørkemåler

Vi erfarer oftere ekstremvær, været blir varmere, våtere og villere. Naturen er i rask endring. Vi ser det i hyppigere skred, skogene som dør og i dyrelivet. Hvordan påvirker dette deg, bolyst og infrastruktur? Hvordan blir friluftslivet framover? Dette skal vi forsøke å gi svar på i Alta, Scandic hotel,  den 23. - 24. oktober. 2018.

Påmelding etter 19.okt. skjer til Anka Keuer, mobiltlf 95 17 38 56 / anka@karneas.no 

Det handler om å ivareta formålet i Finnmarksloven, skriver styreleder Bente Haug.

 

FeFo og Finnmark skogselskap arrangerer nasjonal klimakonferanse i Finnmark høsten 2018. "Natur i endring" tar blant annet for seg konsekvensene av omfattende skogsdød. Snart offentliggjøres programmet.

 

furuskog_1

Fylkesmannen i Finnmark er positiv til FeFos tilbud om frivillig skogvern i Pasvik, og fastslår at de tilbudte områdene er viktige for både skogvern og bevaring av våtmarksområder.

repparfjordelva_1 (2)

Her finner du de 20 beste lakseelvene i Finnmark. Vi spår nok en god sesong for de fleste elvene, men færre rekorder.

Vi inviterer entreprenører til å søke om utvinningsrett for Dilljohka masseuttak i Karasjok. Masseuttaket er sentrumsnært. Lokale og kortreist byggeråstoffer leveres i Karasjok-området.  Se utlysningsdokumenter:

I dag avsa Utmarksdomstolen sin dom om eiendomsrettigheter i Gulgofjorden i Berlevåg kommune.

 

nordkapp_forhandlingsmøte

Nordkapp kommune og FeFo gjør felles front for å sikre inntekter og lokale ringvirkninger fra driften av Nordkapplatået. Partene er enige om å jobbe sammen for å finne løsninger som er til beste for begge.

rypepar_høst

Hensynet til lokal bruk styrkes i småviltjakta. Samtidig skal forvaltningen av rypebestanden bli enda bedre.

Jakt forside

Vi gjør det enda enklere for brukerne av Finnmarkseiendommen.

Fant du det du lette etter?