FEFO

Aktuelt

FeFo har innført krav om bostedsadresse i Norge for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen mellom 15.mars og 15.juni .
Det kan gis dispensasjon fra bostedskravet i angitte områder, og fortrinnsvis til lokalt reiseliv. Reiselivsbedrifter og enkeltpersoner kan nå søke om dispensasjon fra bostedskravet.

Søk dispensasjon

Det handler om å ivareta formålet i Finnmarksloven, skriver styreleder Bente Haug.

 

nordkapp_forhandlingsmøte

Nordkapp kommune og FeFo gjør felles front for å sikre inntekter og lokale ringvirkninger fra driften av Nordkapplatået. Partene er enige om å jobbe sammen for å finne løsninger som er til beste for begge.

repparfjordelva_1 (2)

Her finner du de 20 beste lakseelvene i Finnmark. Vi spår nok en god sesong for de fleste elvene, men færre rekorder.

I dag avsa Utmarksdomstolen sin dom om eiendomsrettigheter i Gulgofjorden i Berlevåg kommune.

 

rypepar_høst

Hensynet til lokal bruk styrkes i småviltjakta. Samtidig skal forvaltningen av rypebestanden bli enda bedre.

Jakt forside

Vi gjør det enda enklere for brukerne av Finnmarkseiendommen.

laksefiskere

2018 ligger an til å bli et middels år for lakseelvene i Finnmark. Lite nedbør og høy temperatur har gitt dårligere fiske i mange elver, men det finnes unntak.

fjellrype_kull_vinter(1)

Dagskvotene for rypejakta økes. Samtidig innføres det sesongkvote for skogsfugl.

fefobygget

Det nye hovedkontoret ble bygd seks millioner kroner under budsjett. 95 kroner av hver hundrelapp FeFo har brukt, har gått til lokale virksomheter.

Fant du det du lette etter?