FEFO

Aktuelt

Det handler om å ivareta formålet i Finnmarksloven, skriver styreleder Bente Haug.

 

bjørkemåler

Hva skjer når skogen dør av insektangrep som følge av klimaendringer? Det skal vi forsøke å gi svar på under klimakonferansen i Alta 23. - 24. oktober 2018.

FeFo og Finnmark skogselskap arrangerer nasjonal klimakonferanse i Finnmark høsten 2018. "Natur i endring" tar blant annet for seg konsekvensene av omfattende skogsdød. Snart offentliggjøres programmet.

 

furuskog_1

Fylkesmannen i Finnmark er positiv til FeFos tilbud om frivillig skogvern i Pasvik, og fastslår at de tilbudte områdene er viktige for både skogvern og bevaring av våtmarksområder.

repparfjordelva_1 (2)

Her finner du de 20 beste lakseelvene i Finnmark. Vi spår nok en god sesong for de fleste elvene, men færre rekorder.

Vi inviterer entreprenører til å søke om utvinningsrett for Dilljohka masseuttak i Karasjok. Masseuttaket er sentrumsnært. Lokale og kortreist byggeråstoffer leveres i Karasjok-området.  Se utlysningsdokumenter:

nordkapp_forhandlingsmøte

Nordkapp kommune og FeFo gjør felles front for å sikre inntekter og lokale ringvirkninger fra driften av Nordkapplatået. Partene er enige om å jobbe sammen for å finne løsninger som er til beste for begge.

Åpne hytter for folk på tur på Sørøya er blant tiltakene som har fått Grønne midler denne våren. Over 11 millioner kroner har vi nå delt ut, siden ordningen så dagens lys.

Vi inviterer utbyggere til å komme med tilbud på utbyggingsretten for boligfelt B2C på Skytterhusfjellet i Sør-Varanger kommune. Tilbudsfristen er 11. juni 2018.

Vil du plante trær på hytteeiendommen, og lurer på om du må ha tillatelse? Du trenger ikke søke så lenge det gjelder furu og lauvtrær, og bare rundt hytta. Men tenk på naboen.

Fant du det du lette etter?