FEFO

Aktuelt

 

Årets utgave av FeFo-konferansen skal hete «NANNE/STYRK» og rette seg mot alle som jobber med samiske spørsmål.

I Øst-Finnmark melder Sør-Varanger jeger- og fiskerforening den 7. juli om fangst på hele 12 pukkellaks i Karpelva. Egen fangstfelle er nå satt ut. I de andre elvene våre er de også i gang med tiltak eller har beredskapsplanene klare.

De som tar jegerprøven i år får gratis sesongkort i bostedskommunen. Skriv til post@fefo.no med informasjon om:
Navn - Adresse - E-post - Telefon - Fødselsdato - Jegernummer.
Dokumentasjon på bestått jegerprøve siste året.
Jegeravgiften må være betalt.
Ta kontakt med med Christina om du har spørsmål, tlf 78 95 50 00.

Lokal næringsvirksomhet i Finnmark vil prioriteres ved søknader. Organisasjonsnummer og godkjent skatteattest må vedlegges.
Skriv til post@fefo.no

 

En million kroner utdeles til lag og foreninger i Finnmark. Midlene fordeles på våren og høsten. - Det gleder oss at folk bruker Finnmarkseiendommen til jakt, fiske og friluftsliv.  Derfor er vi spesielt glade for å tilrettelegge for de gode aktivitetene rundt om i Finnmark, sier direktør Jan Olli i FeFo.

Flere skal komme lettere inn i boligmarkedet i pressområder. Nytt pilotprosjekt mellom FeFo og Polarlys Boligbyggelag.

Søk jaktfelt på Finnmarkseiendommen. Jaktsesongen 2019 kan elgjegere i Finnmark søke på til sammen 300 jaktfelt, med en samlet fellingskvote på 1011 dyr. I år tilbyr også FeFo elgjakt i Øvre Anárjohka.

Elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark gjenopptas i 2019 for alle fylkets jegere. Finnmarkingene får jakttilbudene først, deretter åpnes det tilbud om elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark (ØANP) for alle i Norge.

15. august går neste frist ut for å søke grønne midler fra FeFo.

Fant du det du søkte etter?