FEFO

946.000 kroner til reindriftsenter og finnmarksforskning

Disse fikk tilskudd fra FeFo.

Styret i FeFo har enstemmig bevilget Ovddos AS i Kautokeino 600.000 kroner, mens et forskningsprosjekt på forvaltning av Finnmark ved UiT Norges Arktiske Universitet er bevilget 346.000 kroner.

- Begge får tilskudd gjennom støtteordningen FeFo Finnmarksloven. Her skal prosjekter som bidrar til å styrke posisjonen til rettighetshaverne i Finnmark prioriteres. Begge søkerne oppfyller intensjonen med tilskuddsordningen, sier styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan i FeFo.

Ovddos AS, som er heleid av Kautokeino kommune, får 600.000 kroner til forprosjekt og hovedprosjekt for etablering av et ressurssenter for reindriften i Kautokeino.

UiT Norges Arktiske Universitet får 346.000 kroner til forskningsprosjekt for å analysere og utrede modeller for forvaltning av land og naturressurser i Finnmark. Dette skal være et tilleggsprosjekt til prosjektet «Governance of Land and Natural Resources in Sápmi – a legal approach (GoSápmi)» ved UiT. Støtten forutsetter at FeFo involveres i planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Bakgrunnen for tildelingen er at FeFo i januar besluttet å samle 4,2 millioner kroner i sju ulike tilskuddsordninger.

- FeFo skal ikke gå med store overskudd. Verdien av naturen skal komme de som bor i Finnmark til gode. Derfor håper vi flere bruker våre støtteordninger, avslutter Wikan.

Sjekk ut våre støtteordninger her.