FEFO

Isfiske er blant de mest populære aktivitetene på Finnmarkseiendommen. Utallige ørret- og røyefangster havner på middagsbordet hver vinter, til glede for mange.

Snarefangstkortet er obligatorisk.

Vi gratulerer og sender tilbud om hyttetomt.

Bidra til å gjøre småvilt- og storviltjakta på Finnmarkseiendommen bedre.

Hva syns du er passende reaksjon for brudd på reglene om elgjakt? 

Lokal medvirkning i småviltforvaltningen skal styrkes.

3. og 4. februar 2021 spør vi om naturen kan gi flere bærekraftige arbeidsplasser i Finnmark. Følg konferansen på nett.

Det er åpnet for å søke lakseplass på Finnmarkseiendommen. Søk lakseplass innen 1. desember

Småviltjegernes fangstrapporter bekrefter takseringsresultatene fra august. I et rekordhøyt antall jaktfelt er rypejakta stoppet for tilreisende jegere, mens lokale rettighetshavere kan fortsette jakta.

Les endelig versjon av direktørens vurdering.