FEFO

De som tar jegerprøven i år får gratis sesongkort i bostedskommunen. Skriv til post@fefo.no med informasjon om:
Navn - Adresse - E-post - Telefon - Fødselsdato - Jegernummer.
Dokumentasjon på bestått jegerprøve siste året.
Jegeravgiften må være betalt.
Ta kontakt med med Christina om du har spørsmål, tlf 78 95 50 00.

Lokal næringsvirksomhet i Finnmark vil prioriteres ved søknader. Organisasjonsnummer og godkjent skatteattest må vedlegges.
Skriv til post@fefo.no

 

En million kroner utdeles til lag og foreninger i Finnmark. Midlene fordeles på våren og høsten. - Det gleder oss at folk bruker Finnmarkseiendommen til jakt, fiske og friluftsliv.  Derfor er vi spesielt glade for å tilrettelegge for de gode aktivitetene rundt om i Finnmark, sier direktør Jan Olli i FeFo.

Flere skal komme lettere inn i boligmarkedet i pressområder. Nytt pilotprosjekt mellom FeFo og Polarlys Boligbyggelag.

Søk jaktfelt på Finnmarkseiendommen. Jaktsesongen 2019 kan elgjegere i Finnmark søke på til sammen 300 jaktfelt, med en samlet fellingskvote på 1011 dyr. I år tilbyr også FeFo elgjakt i Øvre Anárjohka.

Elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark gjenopptas i 2019 for alle fylkets jegere. Finnmarkingene får jakttilbudene først, deretter åpnes det tilbud om elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark (ØANP) for alle i Norge.

15. august går neste frist ut for å søke grønne midler fra FeFo.

Klart for første sesong med krav om bostedsadresse i Norge for isfiske på Finnmarkseiendommen.

Sjølaksefisket har vært litt bedre enn snittet, mens elvefangstene har vært under. Totalt sett gir det et normalår for laksefiskefisket i Finnmark i fjor.