FEFO

Kortsalget er åpnet for lokale småviltjegere. Er du førstegangsjeger, kan du hente gratis sesongkort.

Det har blitt gjennomført et nytt fiskeoppsyn i samarbeid med Statens naturoppsyn.

Disse tidspunktene gjelder.

Disse fikk penger fra FeFo.

Sjekk trekningslista med jaktledere som får tildelt elgjaktfelt i 2021.

Vet du hva du skal gjøre hvis du drar i land en pukkellaks?

Fire ledige jaktfelt til reservetildeling.

FeFo har særlig prioritert aktivitet for barn og unge i vårens tildeling av FeFos grønne midler. 

Fredag 7. mai offentliggjøres trekningslista for elgjakta på Finnmarkseiendommen.

Vestre Jakobselv

Årsaken er at stans i årets laksefiske i Tanaelva gjør at det ventes økt pågang på FeFo-elvene.