FEFO

Disse fikk penger fra FeFo.

Sjekk trekningslista med jaktledere som får tildelt elgjaktfelt i 2021.

Følg oppdateringene her.

Fire ledige jaktfelt til reservetildeling.

FeFo har særlig prioritert aktivitet for barn og unge i vårens tildeling av FeFos grønne midler. 

Appen Natureit gjør det enklere å rapportere fangsten.

 

Fredag 7. mai offentliggjøres trekningslista for elgjakta på Finnmarkseiendommen.

Vestre Jakobselv

Årsaken er at stans i årets laksefiske i Tanaelva gjør at det ventes økt pågang på FeFo-elvene.

Skogbrukets kursinstitutt og FeFo arrangerer digitalt jaktlederkurs 25. - 26. mai.

Ender som hviler på isen om våren

Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune har fastsatt jakttiden for andejakt