FEFO

Fylkesmannen i Troms og Finnmark behandler søknadene.

Jakt, fiske og utmarksbruk blir temaene i podkasten Lávvu.

 

Årets digitale jegeravgiftskort stemples med «godkjent oppskyting» for jegere som deltok på storviltjakt i fjor.

En ny portal og en app skal gjøre det enklere å være elgjeger og jaktleder.

Enkelte kunder som har e-faktura har ved en feil også fått faktura i posten. 

Informasjon fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen stenger flere scooterløyper grunnet reinbeitekrisen. FeFo oppfordrer om at vedkjøring til og fra vedteigen må utføres særlig aktsomt. Følg med på Fylkesmannens side

Etisk kvalitet på tjenesteyting er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til FeFo. De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Bestemmelsene som er nedfelt er ikke alltid presise, men angir rettslige standarder. Målet med de etiske retningslinjene er at FeFos ansatte og styremedlemmer skal være seg dette bevisst. Retningslinjene gjelder så langt de passer FeFos opptreden og interesser også i andre selskaper/virksomheter.

Fra neste vinter kan du drive med snarefangst uten kvote.