FEFO

FeFo-konferansen Nanne / Styrk 3. og 4. februar 2021 blir heldigital.

Fra 1. juni kan du bruke våre hytter og koier igjen.

Slik blir de nye prisene.

Finn din elv i jakten på laksen, sjørøya og sjøørreten.

Dette betyr det for deg som småviltjeger.

Sjekk elgfellingsstatus på Elgbørsen og se live-oppdatering fra elgjakta.

FeFo oppfordrer alle jegere til å ta hensyn til reindrifta, spesielt de som jakter med hund. 

I år rapporterer du sett elg i Storviltappen eller på jaktleders side i Storviltportalen. 

Les høringsutkastet fra direktøren i FeFo og si din mening innen 8. november 2020.