FEFO

FeFo tildeler hyttetomter i Øvre Skaidilia hytteområde. Tomtene tildeles ved loddtrekning. Søk med søknadsskjemaet innen 29.mars kl. 1200.

3. og 4. februar 2021 spør vi om naturen kan gi flere bærekraftige arbeidsplasser i Finnmark. Følg konferansen på nett.

Vi gratulerer og sender tilbud om hyttetomt.

Fra 1. juni kan du bruke våre hytter og koier igjen.

Miljødirektoratet har lagt fram et forslag til nye reguleringer av fisket av anadrome laksefisk i sjø fra 2021. Klima- og miljødepartementet slutter seg til forslaget.

Miljødirektoratet har nå vedtatt nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og i vassdrag.

FeFo oppfordrer alle jegere til å ta hensyn til reindrifta, spesielt de som jakter med hund. 

Les høringsutkastet fra direktøren i FeFo og si din mening innen 8. november 2020.

Les endelig versjon av direktørens vurdering.