FEFO

Aktuelt

15. august går neste frist ut for å søke grønne midler fra FeFo.

Klart for første sesong med krav om bostedsadresse i Norge for isfiske på Finnmarkseiendommen.

Sjølaksefisket har vært litt bedre enn snittet, mens elvefangstene har vært under. Totalt sett gir det et normalår for laksefiskefisket i Finnmark i fjor.

FeFo har innført krav om bostedsadresse i Norge for innlandsfiske på Finnmarkseiendommen mellom 15.mars og 15.juni .
Det kan gis dispensasjon fra bostedskravet i angitte områder, og fortrinnsvis til lokalt reiseliv. Reiselivsbedrifter og enkeltpersoner kan nå søke om dispensasjon fra bostedskravet.

Søk dispensasjon

Vi gjør det enda enklere for brukerne av Finnmarkseiendommen.

Fant du det du søkte etter?