FEFO

Årsaken kan ligge i omlegging til ny dataserver.

Men det er ikke vi som lager reglene.

Søk FeFos grønne midler.

- FeFo kan ikke bare gi etter for alle eiendomskrav.

 

Mange har reist ulike spørsmål om innholdet i festekontrakten mellom ANS Nordkapp 1990 og Finnmarkseiendommen (FeFo).

Styret i FeFo har vedtatt ny festekontrakt for Rica på Nordkapplatået.

Om festeavtalen mellom FeFo og Rica.

Det er åpnet for å søke lakseplass på Finnmarkseiendommen.
Søknadsfristen er 1. desember.

I den nye kartportalen finner du ledige hyttetomter på Finnmarkseiendommen.