FEFO

Ingen endring i dagskvoter og sesongkvoter, men orrhøne og røy fredes resten av sesongen.

Gapahuker, benker og friluftsliv for unge er blant tiltakene som får støtte fra FeFo.
 

De som tar jegerprøven i år får gratis sesongkort i bostedskommunen. Skriv til post@fefo.no med informasjon om:
Navn - Adresse - E-post - Telefon - Fødselsdato - Jegernummer.
Dokumentasjon på bestått jegerprøve siste året.
Jegeravgiften må være betalt.
Ta kontakt med med Christina om du har spørsmål, tlf 78 95 50 00.