FEFO

Det er krav om bosted i Norge for å fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen mellom 15. mars og 15. juni.

Men det er ikke vi som lager reglene.

Søk FeFos grønne midler.

- FeFo kan ikke bare gi etter for alle eiendomskrav.

 

Mange har reist ulike spørsmål om innholdet i festekontrakten mellom ANS Nordkapp 1990 og Finnmarkseiendommen (FeFo).

Styret i FeFo har vedtatt ny festekontrakt for Rica på Nordkapplatået.

Om festeavtalen mellom FeFo og Rica.

I den nye kartportalen finner du ledige hyttetomter på Finnmarkseiendommen.
 

Vi tildeler gratis juletrær på Finnmarkseiendommen.

Talene ved avdukingen av bestillingsverket "Máttaráhká dikta" (Stammorens dikt).