FEFO

Status for våre skogsbilveier

Følg oppdateringene her.

Styret i FeFo har vedtatt ny festekontrakt for Rica på Nordkapplatået.

Om festeavtalen mellom FeFo og Rica.

I den nye kartportalen finner du ledige hyttetomter på Finnmarkseiendommen.
 

Vi tildeler gratis juletrær på Finnmarkseiendommen.

Talene ved avdukingen av bestillingsverket "Máttaráhká dikta" (Stammorens dikt).

Gapahuker, benker og friluftsliv for unge er blant tiltakene som får støtte fra FeFo.
 

Kontakt

Ragnhild Røsseland
Rådgiver
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 971 00 940
Kate Persen
Leder næring
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 915 13 277