FEFO

Styret i FeFo har vedtatt ny festekontrakt for Rica på Nordkapplatået.

Om festeavtalen mellom FeFo og Rica.

Gapahuker, benker og friluftsliv for unge er blant tiltakene som får støtte fra FeFo.
 

I den nye kartportalen finner du ledige hyttetomter på Finnmarkseiendommen.
 

Vi tildeler gratis juletrær på Finnmarkseiendommen.