FEFO

Søk FeFos grønne midler.

Jakt, fiske og utmarksbruk blir temaene i podkasten Lávvu.

 

Hør vår podkast om jakt, fiske og utmarksbruk.

Talene ved avdukingen av bestillingsverket "Máttaráhká dikta" (Stammorens dikt).

Disse fikk FeFos grønne midler for våren 2020.

Miljødirektoratet har lagt fram et forslag til nye reguleringer av fisket av anadrome laksefisk i sjø fra 2021. Klima- og miljødepartementet slutter seg til forslaget.