FEFO

Alle skogsbilveiene er åpne

Her finner du mer om status for våre skogsbilveier

(Oppdatert 25.8.2021)

Anárjokveien (Karasjok) - åpen
Den kommunale veien slutter etter siste bosetting (ca 3 mil). Deretter følger den delen av veien som FeFo har ansvar for (3,3 mil). Her har FeFo gjort enkelt vårvedlikehold i 2021. Det er innført vektbegrensing på 3,5 tonn like før Guorrasjohka bru (ca 56 km fra fylkesveien). Veien kan være krevende å kjøre enkelte partier med vanlig personbil. 

Grensefossveien - åpen
Starter ved den gamle grensestasjonen på Gjøkåsen. Vegen strekker seg til parkeringsplassen ved veis ende (Treriksrøysa). 

Kjerringnesveien - åpen
Starter i krysset ved avkjøring til Noatun. Her har det pågått vegarbeid i sommer. Arbeidene er avsluttet.

Tommamoveien til Gjøkvassbu🏡 - åpen
Starter ved parkeringsplass på Gjøkåsen (vis a vis Gjøkhotellet). 

Sortbrysttjernveien til Sortbrysttjern 🏡 - åpen
Starter ved parkeringsplassen der det er skiltet inn til nasjonalparken.

Det er planlagt skogrydding langs veien fra 1.9. Arbeidet avsluttes innen 9.9.

Sametiveien - åpen
Starter like ved Øverli Osteri og går inn til lille Sameti og har forbindelse med Veståsveien. 

Ellentjernveien til Ellentjern 🏡 - åpen
Avkjøring ved Øvre Pasvik Camping til Ellentjerntunet. 

Veståsveien - stengt 
Innkjøring fra Strandkrysset. Veien vil ikke åpne. Bruk Sametiveien.

Føllvannsveien (Spurvenveien) - åpen
Starter ved parkeringsplassen like etter Hauge. 

Malbekkveien/Triangelen - åpen 
Husk å lukke reinporten ved passering. 

Hver vår stenger FeFo skogsbilveiene med bom. Årsaken er at vi vil spare veiene for vårløsninga og sikre at folk kan bruke dem også resten av sommerhalvåret. Så snart det lar seg gjøre foretar vi strengt nødvendig vedlikehold.

(Foto: Anárjokveien, Jarle Boine)

Kontakt

Kate Persen
leder næring
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 915 13 277