FEFO

Åpningstale

Talene ved avdukingen av bestillingsverket "Máttaráhká dikta" (Stammorens dikt).

Dato 30.okt.2019 FeFo hovedkontor i Lakselv.

Kjære Synnøve, kjære alle sammen!

Da vi reiste dette bygget, ønsket vi tre ting:

- At det skal være tilgjengelig for folk
- At materialene er fra Finnmark.
- Og at leverandørene er fra fylket.

Når vi skal utsmykke det kunstnerisk, følger vi samme idé. Men det handler også om noe mer. Fra sultestreiken utenfor stortinget i 1979 og frem til i dag, går det en rød tråd. Den er Synnøve en del av.

Uten de som sultestreiket – ingen finnmarkslov. Uten loven - ingen FeFo.

Derfor er vi samlet her i dag.

###

Synnøve Persen kan se tilbake på mer enn fire tiår som billedkunstner, dikter og organisasjonsbygger.

I 2018 ble hun tildelt Kulturrådets ærespris for hennes mangeårige kunstneriske virke nasjonalt og internasjonalt, og for hennes innsats for å løfte samisk kunst, språk og identitet både nasjonalt og internasjonalt.

Året etter fikk hun en av de høyeste utmerkelser en norsk borger kan få, da hun ble slått til kommandør av Den kongelige norske St. Olavs Orden for sitt virke som forfatter og billedkunstner, og for fremragende samfunnsnyttig innsats for norsk og samisk kultur og samisk samfunnsutvikling.

Kort sagt: Når vi utsmykker vårt styrerom med Synnøves kunst, er det med kunst fra en av de aller viktigste samiske kunstnerne vi har.

###

Kjære Synnøve, Jeg kan ane at det ikke har vært lett. Eldst på et småbruk valgte du en utradisjonell vei. Et liv for kunsten og på barrikadene for samisk samfunns- og organisasjonsliv.

Som sjøsame har du også representert en marginalisert kultur.

Ord blir små for å beskrive din innsats, men kanskje oppsummerer den samiske trioen Vajas det best i joiken «Star girl» - stjernejenta. Der heter det noe sånt som at:

«I en mørk verden trenger vi stjerner sånn at de som har gått seg vill, kan finne veien hjem».

Synnøve, takk for at du har vist vei for mange.

###

Kjære alle sammen: I dette rommet skal FeFo fatte avgjørelser for forvalting av jakt, fiske og areal på Finnmarkseiendommen.

Alt vi gjør, og alt vi lar være å gjøre, vil bli stående igjen etter oss. Enten som påler eller hull.

I dette rommet blir Synnøve sin kunst en påminner om hva vi kommer fra og hvem vi særlig skal være til er for.

- For den norske og samiske samtiden

- For den norske og samiske fremtiden.

Takk for meg.

(Styreleder i FeFo, Bente Haug)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kjære alle sammen,

Velkommen til denne markeringen vi skal ha i dag.

Vi vet hvorfor vi er her

Vi vet hvorfor vi fikk Finnmarksloven og hvorfor vi har FeFo

Det kom ikke av seg sjøl

Der er fordi noen ofret seg og tok opp kampen

Synnøve Persen gjorde det. Hun var en av de som deltok i sultestreiken for 40 år siden

Vi skylder henne en stor takk.

###

Synnøve er også en stor kunstner, en våre største

Det er mange som har mange skjønt det

Og derfor har hun høstet stor anerkjennelse

Det gjør oss stolte og gir oss mer tro på oss sjøl 

###

Jeg er stolt og glad, og ikke minst takknemlig, for å kunne ønske velkommen til denne avdukingen av kunstverket av Synnøve Persen.

Det skal henge her så lenge dette bygget står - for å glede oss og minne oss.

Takk.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Buorit olbmot,

Bures boahtin dán almmuheapmái.

Mii diehtit manin mii leat dás

Mii diehtit manin oaččuimet Finnmárkkulága

ja manin mis lea FeFo

Dat ii boahtán ieš alddis

Dat bođii danin go muhtimat leat bidjan návccaideaset doarrut

###

Synnøve Persen dagai dan. Dat lea okta dain geat serve nealgudemiide 40 jagi áiggi

Mii leat hui giitevaččat dan ovddas.

Synnøve lea maiddái stuora dáiddár, okta min stuorámusaid gaskkas 

Máŋggas leat dan fuomášan.

Ja danin lea ge ožžon stuorra gudni

Dát addá midjiide rámisvuođa ja nanne jáhku ahte mii maid máhttit


###

Mun lean rámis ja ilus, ja hui giitevaš, go dál beasan sávvat bures boahtin Synnøve Persena govvadáidaga almmuheapmái, “Máttaráhka dikta”.

Dat galgá heaŋgát dás nu guhká go dát visti čuožžu – illudahttin ja muittuhan dihte min.

Giitu. 

(Jan Olli, direktør FeFo)