FEFO

Beitesituasjonen på Finnmarkseiendommen

Uttalelse fra styret i FeFo.

Denne vinteren har utviklet seg til å bli særdeles krevende for reindriften. Store mengder snø og mye vind fører til låste beiter. Konsekvensene for dyr, utøvere og deres familier vil bli store.

Vi anmoder Landbruks- og matdepartementet om raskest mulig, i lag med forhandlingspartner NRL, å avsette midler til tilleggsforing av rein.

Vi har forståelse for de utsettelsene som følger av den nasjonale krisen knyttet til Covid-19. Vår bekymring er at en ytterligere utsettelse av tiltak vil kunne forårsake reindød og dyretragedie i stor skala og ber dermed om at saken prioriteres.


Kontaktpersoner:

Jo Inge Hesjevik
Styremedlem i FeFo
Tlf. 413 38514

Mathis Nilsen Eira
Styremedlem I FeFo (Reindriftens representant)
Tlf. 992 75 980