FEFO

Bidra til kartlegging av pukkellaksen

Nå kan du enkelt rapportere pukkellaks som du har fanget i sjøen med stang eller handsnøre

Med de mengdene pukkellaks som nå er i sjøen, har fiske etter pukkellaks langs land og fra båt blitt en populær aktivitet. Det er ikke få pukkellaks som har blitt dratt opp fra sjøen i Finnmark de siste ukene. Oversikten over denne høstingen er derimot begrenset, og vi ønsker å bidra til bedre kunnskap om dette.

Fangstrapportering også for fiske i sjøen 

Med dagens praksis er det stort sett de som fisker med sjølaksegarn som rapporterer fanget pukkellaks. Pukkellaksinvasjonen gir nye utfordringer for forvaltningsmyndighetene, og dermed nye kunnskapsbehov. For å bidra til en helhetlig oversikt over pukkellaksefangsten, åpner vi nå for at alle med fiskekort på Finnmarkseiendommen kan rapportere pukkellaksen de fanger i sjøen. Dette vil gi verdifull kunnskap til forvaltningen og bidra til å belyse hvordan pukkelaksen påvirker vår egen laks, sjøørret og sjørøye over tid. 

Enklere rapportering og mer kunnskap 

Bosatte i Finnmark fisker gratis etter innlandsfisk på Finnmarkseiendommen. Likevel oppfordres finnmarkingene til å løse gratis fiskekort med det formål å øke kunnskapen om lokal bruk av innlandsfiskeressursen. 

- Siden vi allerede har et slikt rapporteringssystem og en egen app for fangstrapportering på plass, ønsker vi å anvende løsningen til fordel for enklere rapportering av pukkellaks, forklarer utmarksforvalter i FeFo, Egil Liberg.  

- Vi oppfordrer derfor alle som bor i Finnmark og fisker pukkellaks i sjøen til å opprette en bruker på www.natureit.no, løse gratiskortet, og rapportere fangst av pukkellaks. Når du har opprettet en bruker, henter du appen NatureIT i Play butikk/App store. I både app og nettside brukes samme innloggingsinformasjon, og rapportering på appen er veldig enkelt.  

Vi kommer til å rapportere disse tallene videre til Miljødirektoratet, slik at myndighetene får et bedre bilde på hvor mye pukkellaks som fanges i sjøen her i Finnmark. 

Bli med i trekning av fiskeutstyr  

Etter sesongen trekker vi ut vinnere av fiskeutstyr til en verdi av totalt 20 000 blant alle som har rapportert inn fiske. Er du bosatt i Finnmark og rapporterer fangst i løpet av sesongen, kan du altså bli en av de heldige vinnerne.