FEFO

Disse fikk FeFos grønne midler i høst

Gapahuker, benker og friluftsliv for unge er blant tiltakene som får støtte fra FeFo.
 

- Vi er veldig opptatt av at folk skal komme seg ut å bruke naturen. FeFos grønne midler skal bidra til det, sier direktør Jan Olli i FeFo.

Totalt kom det inn 35 søknader da høstens søknadsfrist gikk ut. 23 av dem fikk innvilget støtte til sine friluftsprosjekter, noe som betyr at godt over 60 prosent av de som søkte fikk innvilget sine søknader.

- Det er mye bra tiltak der ute og godt å se alt arbeidet som gjøres for å skape aktivitet, bolyst og styrking av folkehelsa, sier Olli.

Siden starten har FeFo delt ut vel tolv millioner kroner gjennom støtteordningen, som har søknadsfrist 15. august og 15. februar.

- FeFo skal ikke gå med store overskudd, men heller pløye det tilbake til lokalsamfunnet. Vi oppfordrer alle med prosjekter om å lese støttekriteriene nøye og søke på neste tildelingsrunde, for vi kan tenke oss enda flere søknader. Bare sånn kan vi sikre at overskuddet best mulig kommer fellesskapet til gode, sier Olli.


Tildeling FeFos grønne midler høsten 2019

1. Kvalsund sanitetsforening   20.000 kroner til gapahuk
2. Berlevåg Jeger- og Fiskerforening   4950 kroner til kobbejakt - prosjekt
3. Nasjonalforeningen Neiden Helselag   10.000 kroner til bord og benker for rullestolbrukere
4. Norsk forsterhjemsforening Finnmark   10.000 kroner til ungdomssamling
5. Snefjord Jeger- og Fiskeforening   5000 kroner til oppdatering av rasteplasser og hytter
6. STIL   15.000 kroner til gapahuk
7. Alta Jeger- og Fiskerforening   5000 kroner til elgjaktopplæring
8. Brennelv grunneierforening   10.000 kroner til benker og tilrettelegging for ferdsel
9. Norges Jeger- og Fiskerforening Finnmark   15.000 introjakt (elg) for kvinner
10. Norges Jeger- og Fiskerforening Finnmark   15.000 introjakt (elg) for ungdom
11. Blåmandag   20.000 kroner til turprosjekt for rus- og psykiatri
12. Alta folkehøgskole  3500 kroner til sykkelsti-prosjekt
13. Norges blindeforbund Finnmark  7000 kroner til høstopplevelse for blinde/svaksynte
14. Berlevåg Jeger- og Fiskerforening   5900 kroner til oppsett av utedo
15. Lemmivaara klatreklubb  10.000 kroner til etablering av klatrefelt
16. Tana-Varangerløypa skilag  5000 kroner til sporlegger
17. Tana Jeger- og Fiskerforening   20.000 kroner til gapahuk
18. Skalvejavre hytteforening  10.000 kroner til utbedring av gapahuk
19. Nesseby Jeger- og Fiskeforening   6750 kroner til fluebindekurs
20. Kite Berlevåg  15.000 kroner til kurs for barn og unge i kiting
21. Hammerfest historielag   5000 kroner tur for barn og unge
22. Langfjordbotn Jeger- og Fiskerforening   7000 kroner til fiskeplass for handikappede
23. Niitošjogaš siida   3000 kroner til familieturmarsj
   Totalt: 221.100 kroner

    Fakta om grønne midler
    - Grønne midler er et lavterskeltilbud særlig rettet mot frivillige lag og foreninger og skal komme flest mulig til gode.
    - Formålet er å bidra til økt friluftsliv, trivsel og bolyst, samt å styrke folkehelsen.
    - Grønne midler prioriterer tiltak som fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet, fremmer aktivitet i nærområdet, bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert, har barn og ungdom som målgrupper og som bidrar til at nye grupper får et tilbud.
    - Totalsum: En million kroner årlig